Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189560

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Київський університет імені Бориса Грінченка

В статті йдеться про політичні та військові механізми Другої світової війни, яка стала найбільш руйнівною катастрофою в історії людства.
Домінує авторська думка, що в передвоєнні роки мала місце реальна можливість зберегти мир і запобігти нацистській агресії. Долучившись до історичного дискурсу, автори статті висловили візії міжнародних подій, побудовані на безперечних політичних та юридичних фактах.
Ключові слова: Друга світова війна, пакт Молотова-Ріббентропа, Мюн-
хенська угода, Версальсько-Вашингтонська система, Ліга націй, кремлів-
ський диктатор, система колективної безпеки, міжнародні відносини.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.