С. Х. Литвин, В .В. Добровольська ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 1920 — 1930-Х РР. ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189541

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

У статті досліджено періодичні видання української діаспори 1920–
1930-х рр., які висвітлювали національно-визвольну боротьбу українського
народу доби Української революції 1917–1921 рр., життя і діяльність її
чільних діячів та, зокрема, визначено роль та місце діаспорних періодич-
них видань у дослідженні постаті Голови Директорії і Головного Отама-
на військ Української народної республіки Симона Васильовича Петлюри.
Ключові слова: Симон Петлюра, Українська революція 1917–1921 рр.,
періодичні видання української діаспори, джерельна база, національно-визвольна
боротьба, армія УНР, українська еміграція.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.