С. О. Білан ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРИСТВ СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ З УКРАЇНСЬКИМ СЕЛЯНСТВОМ (1927–1939 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189545

Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті розкрито організаційно-правові основи функціонування сіль-
ськогосподарських структур УСРР у 1927–1929 рр. у межах унітарної дер-
жави та відтворено соціально-економічне становище сільських мешканців
у контексті формування єдиного господарського простору, що призвело до
різкого скорочення їх чисельності та зміни демографічних показників Укра-
їни в подальшому.
Ключові слова: населення сільських територій, Товариства спільного
обробітку землі.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.