О. Є. Тверитникова, М. В. Гутник, С. А. Радогуз МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ХХ СТ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189564

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Досліджено інтеграцію наукових досягнень українських учених у галузі
електротехніки та механіки в міжнародну наукову сферу, що сприяло кон-
курентоспроможності інновацій і технологій української науки на світо-
вому рівні. Розглянуто міжнародну діяльність професорсько-викладацького
складу вищих технічних закладів України на початку ХХ ст. та розвиток
міжнародної співпраці в академічних установах у подальші роки.
Ключові слова: технічні науки, міжнародна співпраця, наукові проек-
ти, Україна.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.