О. М. Сагач, Л. І. Лавріненко ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВЩИНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189551

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Розглядаючи проблематику розвитку системи охорони здоров’я в Укра-
їні ХХ ст. на прикладі Чернігівщини, автори в хронологічному порядку ана-
лізують процеси, що відбувались у сфері охорони здоров’я в досліджува-
ний період. Виявлено закономірності розвитку системи охорони здоров’я у ХХ ст., розглянуто спектр основних лікувально-профілактичних закладів,
надано характеристики системи медичного обслуговування, проведено
об’єктивний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я та стану забез-
печення медичними кадрами.
Ключові слова: охорона здоров’я, профілактика захворюваності, лікар,
земська медицина, профілактика захворюваності, лікарня, поліклініка, лікар-
ська дільниця.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.