О. В. Лабур «ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ?»: ГЕНДЕРНА СИТУАЦІЯ НА ХВИЛІ РЕВОЛЮЦІЙ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189568

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Статтю присвячено гендерній ситуації в Україні, що склалася після ре-
волюції в лютому 1917 р. в Петрограді. На основі гендерного підходу при
дослідженні періодичних видань 1917 р. та поняття «вікно можливостей»,
простежено, як жінки оскаржували свої виборчі права та як складалася
сприятлива ситуація для включення їх у виборчий процес на законній осно-
ві. Доведено, що надання виборчих прав жінкам сприяло зміні звичних ген-
дерних моделей та створило нові зразки громадянської поведінки та про-
фесійної діяльності жінок.
Ключові слова: «вікно можливостей», виборчі права жінкам, гендерна
нерівність, демократична революція, автоматизми повсякденності, жіночі
оскарження, жіноча емансипація.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.