Л. Л. Левченко УКРАЇНСЬКА КАМПАНІЯ ГРЕЦЬКОЇ АРМІЇ 1919 Р.: ВПЛИВ НА ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКІВ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЄВА Й МИКОЛАЇВЩИНИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189549

Державний архів Миколаївської області, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Зважаючи на актуальність дослідження проблем Української револю-
ції (1917–1921 рр.) і 100-річчя Українського походу грецької армії (1919 р.),
автор поставила за мету проаналізувати події, пов’язані з перебуванням
грецького військового контингенту в Миколаєві та на Миколаївщині 1919 р.,
з’ясувати наслідки Українського походу грецької армії для українських греків
(на прикладі греків Миколаєва). Події в Миколаєві, Снігурівці, Веселиново-
му розглядаються в контексті розвитку подій на Півдні Україні (Березівка,
Херсон, Одеса, Севастополь і Крим) під час інтервенції Антанти за доби
Директорії (1919 р.) та в період сталінських репресій (1937 р.), а також
з урахуванням загальносвітового контексту (боротьби Антанти проти
більшовиків, понтійців за самовизначення, грецько-турецьких відносин).
Розглянуто причини, що спонукали Грецію направити військо до України,
та наслідки цього походу для Греції й понтійських греків.
Ключові слова: Українська революція, Миколаїв, Херсон, Одеса, Дирек-
торія, Антанта, греки України, Український похід грецької армії, 1919 р.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.