Л. В. Гриневич ЧИ БУВ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ІМПЕРІЄЮ, А РАДЯНСЬКА УКРАЇНА — КОЛОНІЄЮ: КОНТУРИ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189577

Інститут історії України Національної академії наук України

У статті висвітлюються сучасні наукові підходи до визначення Со-
юзу РСР як імперії та статусу в ній України. Наголошено, що наукова
дискусія в цих питаннях об’єктивно ускладнена відсутністю консенсусу
серед науковців стосовно критеріїв класифікації й типологічних ознак, як
і тлумачення самих понять «імперія», «колонія». Визначено три основні
підходи в сучасній історіографії щодо вирішення питання про імперську
природу СССР. Обґрунтовано думку про те, що наукова проблема коло-
ніального статусу України у складі Радянського Союзу, як і імперського
статусу СРСР потребує дальшого вивчення з застосуванням апробова-
них наукових методик та використання широкого кола різних за типом
історичних джерел.
Ключові слова: СРСР, УРСР, імперія, імперські студії, колонія, історіо-
графія, постколоніальні студії

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.