Д. Кравець Радянська Україна очима західних мандрівників (1920-ті — 1930-ті рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189561

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника,
Національний університет «Львівська Політехніка»

Формування позитивного образу України в очах іноземців є одним із клю-
чових завдань сучасної інформаційної політики нашої держави. Україна від-
давна зацікавлювала іноземних мандрівників. Встановлення більшовицької
влади та соціально-економічні експерименти владної партії у 1920–1930‑х рр.
притягували представників західних країн на ці терени. У міжвоєнний пе-
ріод Українську СРР\РСР відвідали тисячі західних туристів, серед них:
журналісти, письменники, інженери, робітники, культурні діячі. Мета
презентованої статті — на основі газетних статей, архівних матеріалів,
опублікованих спогадів та фахової літератури, охарактеризувати вражен-
ня іноземців із подорожі по території радянської України у 1920–1930-х рр.
Автор використав опубліковані мемуари (Е. Вілсона та ін.) та публіцисти-
ку (В. Дюранті, Г. Нікербокер та ін.) західних мандрівників, а також пу-
блікації в українській пресі США («Народне Слово» (Пітсбург), «Народна
Воля» (Скрентон) та Польщі («Новий час» та «Діло» (Львів) зі згадками
про візити іноземців до України. До уваги було взято й матеріали україн-
ських колекцій Центру дослідження історії імміграції (Університет Мінне-
соти). Залучено було й спеціальну історичну літературу, присвячену історії СРСР. У статті розглянуто, як радянську Україну описували мандрівники
зі США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції та Італії.
Більшість представників заходу (а особливо США) не особливо відрізняли
українців від росіян у межах Радянського Союзу, хоча декотрі з них пози-
тивно відгукувалися саме про Українську РСР. На початку 1920‑х рр. іно-
земні оглядачі ринули в Україну, щоб спостерігати за новим економічним
та соціальним ладом. У 1930-х рр. сюди все частіше прибували закордон-
ні спеціалісти для допомоги в розгортанні радянських п’ятирічок. Західні
мандрівники найбільше звертали увагу на умови життя робітників у мі-
стах та брак найелементарніших побутових речей; катастрофічну ситу-
ацію в сільському господарстві, а особливо часто закордонні журналісти
згадували про голодомор 1932–1933 рр.
Ключові слова: західні мандрівники, радянська Україна, СРСР, повсяк-
денне життя, Голодомор 1932–1933 рр., Сполучені Штати Америки.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.