Д. В. Нефьодов УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 РР.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ

DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189573

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

У статті досліджується діаспорне історіописання українського післявоєнного
робітництва (1946–1965 рр.). Автор установив, що українська ді-
аспорна історична наука приділила значну увагу становищу робітництва УРСР названої доби. Вчені наголошували на тотальному безправ’ї україн-
ських радянських робітників через установлення системи державного ка-
піталізму, за умов якої влада належить партійній еліті, схильній до жор-
стокої експлуатації. Автор статті прийшов до висновку, що українським
емігрантським ученим вдалося відтворити об’єктивну історію українсько-
го робітництва двох перших післявоєнних десятиліть, правильно визначи-
ти ключові проблемні моменти й розробити основні концептуальні основи
теми, які перейняла «материкова» українська історична наука в 1990-х рр.
Ключові слова: УРСР, робітництво, промисловість, повоєнна відбудо-
ва, історіографія.

Опубліковано у Сторінки історії №49. Додати до закладок постійне посилання.