Архів за: October 15, 2018

О. М. Луговий, О. В. Файда СТЕФАН ЛОБАЧЕВСЬКИЙ: СВЯЩЕНИК, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136732 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Львівський національний університет імені Івана Франка У статті висвітлюється життєвий шлях священика Стефана Лоба- чевського (1873 — після 1931 рр.). З’ясовуються основні етапи здобуття ос- віти, церковне служіння й педагогічна діяльність … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , , | Comments Off on О. М. Луговий, О. В. Файда СТЕФАН ЛОБАЧЕВСЬКИЙ: СВЯЩЕНИК, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ

С. В. Трубчанінов НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136728 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) У статті аналізується наукова та викладацька діяльність в галузі іс- торичної географії учня В. Б. Антоновича Василя Юхимовича Данилевича (1872–1936 рр.). Висвітлюється його праця в Харківському і Київському уні- верситетах, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on С. В. Трубчанінов НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Л. В. Гриневич «ПРОВЕСТИ НАЙШИРШЕ В СВІДОМІСТЬ МАС, ЩО ЗДІЯНІ ЗЛОЧИНИ НЕ ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ КАРИ»: про створення і діяльність Особливої слідчої комісії для розслідування протиєврейських погромних дій при Раді народних міністрів УНР

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136727 Національна академія наук України Інститут історії України Статтю присвячено висвітленню історії діяльності Особливої слідчої комісії з розслідування антиєврейських погромів, створеної при Раді народних міністрів Української Народної Республіки. Обґрунтовано висновок про те, що хоча завдань, які визначила Комісія, з певних … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич «ПРОВЕСТИ НАЙШИРШЕ В СВІДОМІСТЬ МАС, ЩО ЗДІЯНІ ЗЛОЧИНИ НЕ ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ КАРИ»: про створення і діяльність Особливої слідчої комісії для розслідування протиєврейських погромних дій при Раді народних міністрів УНР

Ю. В. Хитровська ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. В ЦАРСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136725 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Спираючись на архівні документи й матеріали та спеціальну наукову лі- тературу, автор статті аналізує передумови і процес підготовки польсько- го національно-визвольного повстання 1863–1864 рр. проти Росії в Царстві Польському, акцентуючи увагу на … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. В ЦАРСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

А. Л. Сапронов ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ)

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136723 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка У даній статті було проаналізовано випадки арешту у Стародуб- ському полку в 1763–1764 рр. осіб, котрі не мали документів. Дослід- ження «безпашпорства» доводить мобільність ранньомодерного со- ціуму та ефективність дій … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. Л. Сапронов ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ)

С. Ю. Боєва ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136721 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського В статті докладно висвітлено генезис, характерні риси і тенденції роз- витку феодалізму в Західній Європі, політико-економічну сутність феодаль- ного способу виробництва, типи феодального госпо дарства різних країн і народів, економічні перева ги … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on С. Ю. Боєва ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Л. М. Волкотруб ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ

DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136719 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті висвітлено видавничу та освітню роботу громадсько-культурного діяча, реформатора Петра Могили на початку ХVII ст., зокрема в часи його праці в Києві, у друкарні при Києво-Печерській лаврі, де в той час виходили книжкові … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ