C. О. Костилєва ОБРАЗИ ЄВРОПИ У НАРАТИВАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136904

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

У статті проаналізовано репрезентації образу Європи в сучасних укра-
їнських підручниках для вишів. Серед іншого у фокусі дослідження перебу-
вають способи визначення і представлення історичних коренів європейської
ідентичності України та спільної європейської історії. Обґрунтовано ви-
сновок про те, що європейський компонент у змістовному наповненні навчаль-
них видань для вищої школи досить помітний. Спостерігається також тен-
денція, в міру подальшої інтеграції України до ЄС, до актуалізації та по-
силення цього тематичного напряму. При цьому імідж Європи у вітчизня-
них вишівських підручниках постає передусім через розкриття та популя-
ризацію ідей і цінностей, які протягом багатьох століть були характерни-
ми й для українського суспільства.

Ключові слова: Європа, історія України, вузівські підручники, євроінтеграція.

46_17_Kostylieva

Опубліковано у Сторінки Історії №46 | Теґи: , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.