С. В. Трубчанінов НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136728

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

У статті аналізується наукова та викладацька діяльність в галузі іс-
торичної географії учня В. Б. Антоновича Василя Юхимовича Данилевича
(1872–1936 рр.). Висвітлюється його праця в Харківському і Київському уні-
верситетах, на Київських вищих жіночих курсах, у Варшавському університеті (під час його евакуації до Ростова-на-Дону), в Інституті червоної
професури. Охарактеризовано навчальні плани та програми з історичної
географії Росії, всесвітньої історичної географії та історичної географії
СРСР, які він склав. Проаналізовано як відомі, так і неопубліковані науко-
ві праці В. Ю. Данилевича з історичної географії. Ці сторінки науково-
педагогічної біографії вченого реконструйовано переважно на основі ана-
лізу матеріалів його особового фонду, який зберігається в Інституті ру-
копису НБУ ім. В. Вернадського.

Ключові слова: В. Ю. Данилевич, історична географія, навчальний
курс, Харківський університет, Університет св. Володимира, Київські вищі
жіночі курси, Варшавський університет, Інститут червоної професури.

46_6_Trubachinov

Опубліковано у Сторінки Історії №46 | Теґи: , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.