А. Л. Сапронов ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ)

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136723

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

У даній статті було проаналізовано випадки арешту у Стародуб-
ському полку в 1763–1764 рр. осіб, котрі не мали документів. Дослід-
ження «безпашпорства» доводить мобільність ранньомодерного со-
ціуму та ефективність дій влади щодо запобігання несанкціонова-
ної зміни місця проживання. У пошуках кращої долі мешканці Геть-
манщини, Російської імперії та Польської держави сім’ями чи само-
тужки намагалися перетнути територію Стародубського полку і
знайти нову домівку. Далеко не кожна спроба змінити місце прожи-
вання увінчувалась успіхом. Місцева влада й російські військові
арештовували осіб, котрі не мали документів, і відправляли їх до по-
лкової в’язниці у м. Стародуб. Окрім самих утікачів до полкового сек-
вестру іноді потрапляли їхні поводирі. В статті підраховано загаль-
ну кількість арештантів секвестру та їхню статеву структуру.
З’ясовано, що безпаспорство у 1763–1764 рр. було найчастішою під-
ставою для арешту. На території Стародубського полку кількість
ув’язнених за цей злочин становила понад третину від загальної кіль-
кості. На думку автора, це було пов’язано з прикордонністю Ста-
родубщини. Під час ув’язнення арештантів допитували про причи-
ни відсутності документів, чи скоювали вони інші порушення, їхнє
попереднє місце проживання та інше. Зазвичай після короткого слід-
ства у Стародубському секвестрі безпаспортних повертали додо-
му, де рішення про їхню подальшу долю приймала місцева влада. У
деяких випадках порушникам з Польських земель дозволяли оселити-
ся на території полку. Спираючись на результати дослідження, автор приходить до думки, що в’язницю в Гетьманщині варто розглядати як своєрідний фільтр від чужинців та злодіїв.

Ключові слова: Гетьманщина, Стародубський полк, безпаспортство, во-
лоцюга, злочинність, арешт, в’язниця.

46_3_Sapronov

Опубліковано у Сторінки Історії №46 | Теґи: , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.