І. О. Мікульонок, І. А. Андреєв ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117739

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Статтю присвячено історії створення фунікулера в столиці України,
який був одним з найперших на теренах Російської імперії початку XX ст.
Показано передумови виникнення цього транспорту в Києві. Докладно
розглянуто проект київського фунікулера, а також його технічні харак-
теристики. Проаналізовано роль у створенні проекту інженерів А. А. Аб-
рагамсона, М. К. П’ятницького та О. О. Баришникова. Критично розгля-
нуто наявні в різних джерелах певні невідповідності щодо авторства про-
екту, зокрема стосовно інженера О. О. Баришникова. Статтю ілюстро-
вано фрагментами проекту, а також старими й сучасними фотомате-
ріалами.
Мета статті — визначити особливості становлення однієї з найбільш
відомих історичних технічних та архітектурних пам’яток столиці Украї-
ни — київського фунікулера.

Ключові слова: Київ, рейковий транспорт, фунікулер, проект, А. А. Абрагамсон, М. К. П’ятницький, О. О. Баришников.

45_3_Mikulionok

Опубліковано у Сторінки Історії №45 | Теґи: , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.