Ю. І. Левченко ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми окупаційного режиму в Україні 1941–1944 рр., що вийшли у світ за роки незалежності. Вперше зроблена спроба виокремити наукові праці, в яких простежуються особливості здійснення окупаційної політики в окремих окупаційних адміністративно-територіальних одиницях.
Ключові слова: Україна; окупація; адміністративно-територіальні одини ці; специфіка; історіографія; вивчення проблеми; концепція; періодизація.

In the article scientific researches are analysed on the problems of occupation in Ukraine of 1941–1944 going out in light for years of independence. First given it a shoot to distinguish the row of the advanced studies in that the features of realization of occupation politics are traced in separate of occupation administrative-territorial units.
Keywords: Ukraine, occupation, administrative-territorial units, specific, historiography, study of problem, conception,division into periods.

38_11_Levchenko

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №38 | Теґи: , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.