Основні відомості

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Рік заснування:
1989


Періодичність:
Двічі на рік


Проблематика:
Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки


ISSN (print):
№ 2307-5244


ISSN (online):
№ 2411-0647


Наукометричні бази:
DOAJ
EBSCO
IndexCopernicus
Web of Science


Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 24239-14079 ПР від 07 листопада 2019


Внесення до переліку фахових видань України з історичних наук
Внесення до категорії “А” рішенням Атестаційної колегії МОН № 886 від 02.07.2020 р.

Галузь – 032. Історія та археологія.


Мова видання:
Українська, російська, англійська


Засновники:
КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кафедра історії


Голова редакційної колегії:
Костилєва С.О., доктор історичних наук, професор кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського


Відповідальний секретар:
Кізлова А.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського


Технічний редактор:
Перга Ю.М., кандидат історичних наук, викладач кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського


Члени редакційної колегії


Видавець:
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” 37, проспект Перемоги, Київ, 03056, Україна. Тел.: (044) 454-90-23

Опубліковано у Про нас | Теґи: , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.