Хитровська Ю.В. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ВІРУЮЧИХ ТА РЕАКЦІЯ НА НИХ РОСІЙСЬКОЇ САМОДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Базуючись на науковій літературі та архівних документах, автор досліджує соціально-політичні погляди українських євангельських віруючих та реакцію на них російського самодержавства у другій половині XIX – на початку XXст.

Basing on the scientific literature and archives documents, author investigates socio-political opinions of the Ukrainian evangelical believers and the reaction of the Russian autocracy on this in the second half of the 19th – beginning the 20th centuries.

27_31_Hutrovska

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №27. Додати до закладок постійне посилання.