Н. Ф. Паламарчук, Л. Р. Ігнатова Литовсько-польський період в українській історії державотворення

Розглядається процес приєднання українських земель до Великого князівства Литовського, а у подальшому і до Речі Посполитої. Ана­ лізуються особливості державного устрою Великого князівства Литовського, статусу у ньому українських земель, а також зміни, які відбулися після приєднання їх до Польської держави.

In clause the process of connection of the Ukrainian grounds to Great principality Lithuanian, and further and to Rich Pospolita is considered. The authors show features of the state device Great principality Lithuanian and status in it of the Ukrainian grounds, and as the changes which have occurred after connection them to the Polish state.

Ключові слова: Велике князівство Литовське, автономія, польсько­ли­товські унії, Польське королівство, Річ Посполита

29_2_Palamarchuk

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Теґи: , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.