Т. В. Орлова МІФОЛОГЕМА «БЕРЕГИНІ» В СВІТЛІ КРИТИКИ УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦІВ

Вперше у вітчизняній історіографії подається аналіз міфологеми «Берегиня»: причини виникнення, конструювання, глибинний сенс, реальний вплив на суспільство, що знайшло віддзеркалення не тільки у неоромантиків, які вбачають головною рушійною силою подальшого розвитку України відродження патріархальних традицій, а й у серйозних науковців різних галузей соціогуманістики, які тому заперечують.

For the first time in national historiography, the article provides an analysis of the «Berehynia» mythologeme: the causes of origin, construction, core sense, real influence on the society, which found reflection not only with neoromanticists who see the main force of furthering the development of Ukraine in the revival of patriarchal traditions, but also with serious scholars of various branches of sociohumanistics objecting to that.

Ключові слова: сучасна Україна, суспільствознавство, міфологема, «Берегиня».

31_19_Orlova

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Теґи: , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.