І. В. Туров МЕСІАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ХАСИДИЗМУ: СУЧАСНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ

Статтю присвячено аналізу феномена масового хасидського руху останніх десятиліть ХХ ст. Автор порівнює сучасну концепцію месіанізму з тими, що їх дотримувалися фундатори хасидизму. В роботі відзначено наявність у ранньому хасидизмі концепції, що уподібнює месіанське царство до дворів хасидських цадиків. У ній також відзначається, що ті самі ідеї в хасидському середовищі лишаються актуальними до наших часів.

The article is devoted to the analysis of the phenomenon of messianic Hassidic movement of the second half of the 20th ct. The author compares modern conception of messianic redemption with those that were proposed by the founders of Hassidism. It is pointed out in the article that messianic kingdom looks like Tsadic Courts. Besides, the same ideas stay actual up to now.

33_22_Turov

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №33. Додати до закладок постійне посилання.