Ю. В. Хитровська ЕВОЛЮЦІЯ СТОСУНКІВ МІЖ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИМ І РИМО-КАТОЛИЦЬКИМ ДУХОВЕНСТВОМ ТА ЇХНЬОЮ ПАСТВОЮ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XIX ст.

Спираючись на архівні документи, наукову літературу та матеріали періодики, автор статті досліджує еволюцію стосунків між греко-католицьким і римо-католицьким духовенством та їхньою паствою в Правобережній Україні наприкінці XVIII — у XІX ст.

Basing on the archives documents, scientific literature and materials of the periodic press, author of this article investigates the evolution of the relations of Greek-Сatholic and Rome-Catholic clergy and theirs parish on the Right-bank Ukraine in the end of the 18th— 19th centuries.

32_5_Hytrovska

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №32. Додати до закладок постійне посилання.