Ю. А. Горбань КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОГРАФІСТИКИ

В контексті завдань створення Українського біографічного словника окреслено авторське бачення його концепції, теоретико-методологічних основ та науково-методичних проблем у практичній реалізації зазначеного проекту. Показано місце біографічної складової в структурі гуманітарних знань.

In the context of tasks of creation of the Ukrainian biographic dictionary is outlined authorial vision, theoretical and methodological bases and scientifically-methodical problems of his conception in the process of practical realization of the noted project. The place of biographic constituent is shown in the struc-ture of humanitarian knowledge.

32_18_Horban

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №32. Додати до закладок постійне посилання.