О. С. Білявська ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИЄВА НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Висвітлено діяльність гімназій Києва — основних закладів середньої освіти в пореформений період. В одному контексті розглянуто розвиток шкільної освіти й народжуваний революційний та український національний рух. Досліджено загальноімперську освітню стратегію, русифікацію суспільства, роль школи як провідної гілки національно-культурного будівництва.

The article shows activity of Kyiv gymnasiums — basic establishments of secondary education in a period after reforms. Development of school education and born of revolutionary and Ukrainian movements are given in one context. The author pays attention to the study of general emperors’ strategy of education, russification of society and role of school as leading branch in national and cultural building.

33_6_Bilyavsk

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №33. Додати до закладок постійне посилання.