О. М. Гордуновський ПОСЕРЕДНИЦТВО У ХЛІБНІЙ ТОРГІВЛІ В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ ХІХ ст.

В статті комплексно досліджено стан торгівлі хлібом та її динаміки в межах Новоросії ХІХ ст. Проведено широкі порівняльні паралелі в географічному та хронологічному аспектах. Охарактеризовано посередництво в хлібній торгівлі на Півдні України у визначений період.

First in historical science the state of the trade by bread and its dynamics are complex investigated within the framework of Novorossiya in 19th ct. The wide comparative parallels in geographical and chronologic aspects are сonducted. Description of mediation is Given in trade by bread on South of Ukraine in an adopted period.

32_8_Hordunovskyi

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №32. Додати до закладок постійне посилання.