О. В. Сажок БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТРОЗЬКОГО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО БРАТСТВА У 1865 –1929 рр.

Розглянуто становлення та розвиток бібліотек, які заснувало Острозьке Кирило-Мефодіївське церковне братство в 1865–1929 рр. Визначено їхні типи та функціональне призначення. Розкрито шляхи поповнення бібліотечних фондів, проаналізовано їх структуру та склад. Відзначено внесок відомих діячів Російської імперії у примноження фондів бібліотек Острозького братства. Висвітлено роль цих бібліотек у поширенні науки, культури та освіти на Волині.

The formation and the development of libraries, established by the Ostrog Kyril-Mefodiy church fraternity in 1865–1929 are examined. Types and the functional purpose of libraries are determined. The ways of replenishment of library funds are opened; their structure and store are analyzed. The contribution of well-known figures of Russian Empire in the increase of library funds is noted. The role of Ostrog fraternity libraries in emission of science, culture and education in Volyn is cleared up.

33_9_Sajok

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №33. Додати до закладок постійне посилання.