А. В. Харченко КУПЕЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — НА ПОЧАТКУ XX ст.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕРСТВИ

У статті аналізуються погляди українських та зарубіжних істориків на проблеми історії родини і шлюбу. Особлива увага приділяється визначенню моделі поведінки купецької верстви Харківської губ., яка отримала в сучасній історіографії назву шлюбної поведінки. Зроблено огляд сучасних наукових дефініцій предмета. Зазначається, що його всебічне вивчення потребує тісної міждисциплінарної співпраці в історії, філософії, соціології та ін.

This article analyzes the attitudes of Ukrainian and foreign historians on the problems of history of the family and marriage. Special attention is paid to identifying behaviours merchant estates of Kharkov Gubernia (province), which in modern historiography known marriage behavior. Overview of modern scientific definition of the subject. Pointed out that his comprehensive examination requires close interdisciplinary collaboration in the history, philosophy, sociology, etc.

32_6_Harchenko

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №32. Додати до закладок постійне посилання.