О. П. Гужва, П. Подорожний ДРАМАТУРГІЧНА НАПРУГА В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ДОБИ МОДЕРНУ

Драматургічна напруга — усталена ознака всіх проявів духовного буття, його об’єднавча сила, що знаходить виявлення в результатах людської діяльності, з яких складається єдине поле культури і формується творча особистість. Власне, за драматургічною напругою музичних та поетичних творів початку минулого століття вгадується нескінченність духовних колізій, що охоплюють гостро суперечливу історичну добу, в межах якої утворюється єдиний конфліктний вузол, неможливість розв’язання якого відчувається й нині.

Dramatic voltage — an established feature of all manifestations of spiritual life, its unifying force that finds detection by human activities that make up the unified field of culture and formed a creative person. Actually for the dramatic tension of music and poetry beginning of last century assumed infinite spiritual collisions, covering acute contradictory historical epoch within which formed a single conflicting node, the inability to resolve which is felt even today.

34_10

Опубліковано у Архів номерів, Сторінки Історії №34 (2012 p.). Додати до закладок постійне посилання.