Головне про Сторінки Історії

Фахове видання (032. Історія та архелологія) “Сторінки Історії” створено для публікації наукових розвідок, присвячених малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахових науковців та усіх, хто цікавиться історією України. Журнал видається КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

“Сторінки Історії” індексується низкою наукометричних баз та баз даних. Видання індексується у Web of Science.

Видання входить до категорії “А” переліку фахових видань, затверджних МОН України.

Прийом статей до публікації у найближчому номері.

Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць «Сторінки Історії».