Tag Archives: mass media

O. Martynyuk Russian Nationalism at the Beginning of XX Century in Right-bank Ukraine in the Context of Elections to State Duma

У статті порушується тема виборчих процесів на Правобережжі у період між Революцією 1905 р. та початком Першої світової війни у 1914 р. У цей період існували обмежені, але цілком легальні, можливості політичної репрезентації різних національних груп в політичному спектрі від … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Martynyuk Russian Nationalism at the Beginning of XX Century in Right-bank Ukraine in the Context of Elections to State Duma

V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium

В статті проаналізовано стан книговидання незалежної України. По- казано хронологічні етапи розвитку книговидавничої справи в її тематич- ному, мовному і регіональному аспектах. Зроблено спробу узагальнити роз- виток книговидання України, з’ясувати його основні проблеми та шляхи їх подолання. Ключові слова: книга, … Continue reading

Posted in History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium