Tag Archives: historiography

Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих. Ключові слова: історіографія; Олена Теліга; Олег Жданович; література; періодика. This article reviews the scientific literature about the life, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

Iu. Levchenko Features of Realization of Occupation Politics are in AdministrativeTerritorial Units of Ukraine in 1941–1944: Historiography

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми окупаційного режиму в Україні 1941–1944 рр., що вийшли у світ за роки незалежності. Вперше зроблена спроба виокремити наукові праці, в яких простежуються особливості здійснення окупаційної політики в окремих окупаційних адміністративно-територіальних одиницях. Ключові слова: … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , , | Comments Off on Iu. Levchenko Features of Realization of Occupation Politics are in AdministrativeTerritorial Units of Ukraine in 1941–1944: Historiography

I. Perga Overview of Historiography on the Topic of Socio-Political Development of Ukrainians in Kholm and Podlasie Regions in 1918–1939

У статті здійснено огляд літератури і джерел з наукової проблеми суспільно-політичного розвитку Холмщини і Підляшшя міжвоєнного періоду. Ключові слова: історіографія; архівні матеріали; Україна; Польща; Холмщина; Підляшшя; національна меншина. In this article overview of historiography and archive materials on the topic … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on I. Perga Overview of Historiography on the Topic of Socio-Political Development of Ukrainians in Kholm and Podlasie Regions in 1918–1939