Tag Archives: church

Y. Khytrovska The Estrangement of the Peasantry from Orthodox Church on the Right-bank Ukraine in the First Half of the 19th ct.

Базуючись на науковій літературі та архівних документах, автор аналізує проблему відчуження українського селянства від офіційної церковно-релігійної інституції в Правобережній Україні у першій половині XIX ст. Ключові слова: селянство, російське самодержавство, Правобережна Україна, православне духовенство, Церква. This article strives to analyze … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on Y. Khytrovska The Estrangement of the Peasantry from Orthodox Church on the Right-bank Ukraine in the First Half of the 19th ct.

T. Shevchuk Anti-Religious Policies of the Soviet Government in Ukraine during 1920–1930th

У статті досліджено період становлення радянської релігійної політики, який тривав з 1917 р. до початку 1940-х рр. Ключові слова: антирелігійна політика; радянська влада; релігія; церква; Україна. This article investigates the period of the Soviet religious policy, which lasted from 1917 … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on T. Shevchuk Anti-Religious Policies of the Soviet Government in Ukraine during 1920–1930th

Yu. Khytrovska Rome-Catholic Clergy Participation on the Right-bank Ukraine in the Revolutionary-Democratic and Liberal Organizations in the Second Half of the 19th — Early 20th Сt.

Автор статті досліджує проблему участі правобережного римо-католицького духовенства в організаціях революційно-демократичного та ліберального кшталту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Ключові слова: російське самодержавство; церква; Правобережна Україна; римо-католицьке духовенство; масонська організація. The purpose of this article is … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , | Comments Off on Yu. Khytrovska Rome-Catholic Clergy Participation on the Right-bank Ukraine in the Revolutionary-Democratic and Liberal Organizations in the Second Half of the 19th — Early 20th Сt.