Category Archives: History Pages №40

History Pages №40

А. Khrypunova The Historical Background of the Photovoltaics Development in 1970’s

У статті розглянуто історичні передумови, які призвели до світової енергетичної кризи у 70-х рр. ХХ ст. Ключові слова: екстенсивний розвиток економіки; деколонізація видобутку нафти; енергетична криза; фотоелектрика. The article researches the historical background that led to the global energy crisis … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , | Comments Off on А. Khrypunova The Historical Background of the Photovoltaics Development in 1970’s

V. Buzan’ The Harry Truman policy making process about question of Palestine in 1945–1948

У статті проаналізовано формування позиції США щодо палестинського питання. Ключові слова: США; Близький Схід; Палестина; Ізраїль; арабсько-ізраїльський конфлікт. The article considers United States policy making process toward Palestine question. The author compares White House and State Department views on the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on V. Buzan’ The Harry Truman policy making process about question of Palestine in 1945–1948

L. Fedyk Forms of Participation of Women in the National Liberation Movement OUN-UIA in the Territory Stanislav Region in 1941–1956 years

У статті класифіковано і проаналізовано функції, які виконували жінки в ОУН-УПА на території Станіславської обл. Ключові слова: українська національно-визвольна боротьба; ОУН; УПА; Станіславська область; жінка; вишкіл. The article describes the forms of participation of women in the OUN and UIA … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on L. Fedyk Forms of Participation of Women in the National Liberation Movement OUN-UIA in the Territory Stanislav Region in 1941–1956 years

Sh. Ramazanov New Look to the Events of Before War Time: Discussions in Modern Historical Science

У статті автор аналізує сучасні дослідження про початок німецько-радянської війни. Ключові слова: Друга світова війна; превентивна війна; Німеччина; СРСР. The author analyzes the current studies on the beginning of the German-Soviet War. Discussions about beginning of Soviet-German war do not … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , | Comments Off on Sh. Ramazanov New Look to the Events of Before War Time: Discussions in Modern Historical Science

V. Ocheretiany A Scientific Pedagogical Work by M. A. Slavynskyi During the Wartime Emigration

В пропонованій статті досліджується науково-педагогічна праця в Чехо-Словацькій Республіці міжвоєнного періоду М. А. Славинського (1868–1945) визначного українського історика, етнолога, літератора, перекладача, публіциста, поета та дипломата. Ключові слова: політична еміграція; наукова діяльність; педагогічна праця; навчальні заклади; історична наука; національна позиція. In … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , , | Comments Off on V. Ocheretiany A Scientific Pedagogical Work by M. A. Slavynskyi During the Wartime Emigration

I. Perga Overview of Historiography on the Topic of Socio-Political Development of Ukrainians in Kholm and Podlasie Regions in 1918–1939

У статті здійснено огляд літератури і джерел з наукової проблеми суспільно-політичного розвитку Холмщини і Підляшшя міжвоєнного періоду. Ключові слова: історіографія; архівні матеріали; Україна; Польща; Холмщина; Підляшшя; національна меншина. In this article overview of historiography and archive materials on the topic … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on I. Perga Overview of Historiography on the Topic of Socio-Political Development of Ukrainians in Kholm and Podlasie Regions in 1918–1939

Т. Shevchuk Ukrainian Women’s Organization as a Part of Educational and Cultural Exile in Czechoslovakia in 20–30 years of the 20th century

У статті досліджується діяльність українських жіночих емігрантських організацій у Чехословаччині у 20 –30-ті рр. ХХ ст. Ключові слова: жіночі українські організації; Чехословаччина; еміграція; Українська національна жіноча рада; Український жіночий Союз; Український громадський комітет; Софія Русова; Христина Кононенко. This paper examines … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Т. Shevchuk Ukrainian Women’s Organization as a Part of Educational and Cultural Exile in Czechoslovakia in 20–30 years of the 20th century

D. Kravchenko Oral History Role in Discovering of Historical Memory about Bykivnia

На основі свідчень очевидців про масові поховання репресованих і страчених органами НКВС осіб в Україні, музейних експонатів та архівних матеріалів в Музеї-меморіалі імені Василя Стуса показано важливість усної історії в розкритті історичної правди, «білих плям» нашого минулого і сьогодення. Ключові … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on D. Kravchenko Oral History Role in Discovering of Historical Memory about Bykivnia

O. Labur The Published Memories of Women-Revolutionists E. Bosch, S. Gopner and O. Kollontai as a Historical Source

Проаналізовано як історичні джерела та джерела соціальної інформації спогади жінок-революціонерок Є. Бош , С. Гопнер і О. Коллонтай. З’ясовано особливості цих типів джерел, обгрунтовано необхідність критичних підходів до їх аналізу та використання. Ключові слова: жіночі спогади; ≪старі більшовички≫; історичне джерело; … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Labur The Published Memories of Women-Revolutionists E. Bosch, S. Gopner and O. Kollontai as a Historical Source

N. Panas The Main Achievements of General Olexander Hrekiv in Galician’s Army Reorganization

У статті висвітлюються основні здобутки генерала Олександра Греківа в організаційній розбудові Галицької Армії, розкриваються особливості уніфікації структури Збройних сил ЗОУНР. Ключові слова: Галицька Армія; реорганізація; уніфікація; наказ. The article reviews the main achievements of General Olexander Hrekiv in Galician’s Army … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , | Comments Off on N. Panas The Main Achievements of General Olexander Hrekiv in Galician’s Army Reorganization

Yu. Khytrovska The Main Results and Importance of the 4th All-Russian Missionary’s Congress in 1908 (Kyiv) in Context of Church Policy of the Russian Autocracy

Спираючись на архівні документи й матеріали та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує результати IV Всеросійського місіонерського з’їзду 1908 р. в м. Києві, його значення в контексті церковної політики царського уряду. Ключові слова: російське самодержавство; місіонери; секти; право слав’я; IV … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on Yu. Khytrovska The Main Results and Importance of the 4th All-Russian Missionary’s Congress in 1908 (Kyiv) in Context of Church Policy of the Russian Autocracy

O. Martynyuk Elections to I State Duma of Russian Empire and practicing democracy in Kyiv general-governorate

На матеріалі Київської, Волинської та Подільської губ. Розглядаються фактичні способи реалізації свободи виборів, публічних зібрань і преси на початку 1906 р. — перед скликанням Першої Державної Думи Російської імперії. Ключові слова: Перша Державна Дума; Російська імперія; вибори; Київське генерал-губернаторство. Based … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , | Comments Off on O. Martynyuk Elections to I State Duma of Russian Empire and practicing democracy in Kyiv general-governorate

M. Shyrokolava Influence of Local Governments in Slobozhanschina Social Structure on Their Activity in Primary Folk Education Development

У статті проаналізовано вплив соціального складу земських установ Слобожанщини на їхню діяльність у початковій народній освіті в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Ключові слова: громадськість; виборча система; соціальний склад; початкова освіта; органи місцевого самоврядування. The article tells … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , | Comments Off on M. Shyrokolava Influence of Local Governments in Slobozhanschina Social Structure on Their Activity in Primary Folk Education Development

A. Smyshliak «Music of Silence»: Traditions of Church Music in Kyiv Monasteries (19th — Early 20th C t.)

У статті зроблено спробу проаналізувати церковно-музичну культуру київських монастирів ХІХ — початку ХХ ст. через призму сакрального простору кожної обителі в контексті історичного міста — Києва. Ключові слова: монастир; розспів; аскетичні традиції; душпастирська діяльність; сакральний простір; богослужбовий спів. This article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , , | Comments Off on A. Smyshliak «Music of Silence»: Traditions of Church Music in Kyiv Monasteries (19th — Early 20th C t.)

A. Kizlova Practical Measures Round the Saints Relics in the Caves of Kyiv-Pechersk Lavra for Communication With Believers (Late 18th — the first decades of 20th Ct.)

В статті з’ясовується, яку роль відігравали «хранителі» святинь у комунікації з богомольцями при мощах святих у позабогослужбовий час. Ключові слова: Київ; Києво-Печерська лавра; кінець XVIII — перші десятиліття ХХ ст.; мощі святих; хранителі святинь; богомольці; комунікація. The article deals with … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , , , | Comments Off on A. Kizlova Practical Measures Round the Saints Relics in the Caves of Kyiv-Pechersk Lavra for Communication With Believers (Late 18th — the first decades of 20th Ct.)

L. Kukoba Athenian Amphictyons at Delos in 4th Century B. C.

У публікації розглядається інститут афінських магістратів амфіктіонів на Делосі у IV ст. до Р. Х. та їхня діяльність. Ключові слова: Афіни; Делос; амфіктіонія; святилище Аполлона; амфіктіони; епіграфіка; звіти. The article is devoted to the presence and activity of the Athenian … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , , , | Comments Off on L. Kukoba Athenian Amphictyons at Delos in 4th Century B. C.

S. Kostylieva New Work on the Theory of Historical Memory

40_20_Kostylieva

Posted in Archive, History Pages №40 | Comments Off on S. Kostylieva New Work on the Theory of Historical Memory

T. Perga The Eastern Partnership History and Perspectives in Global Crisis

У статті досліджено витоки формування ініціативи Східного партнерства та її еволюцію протягом п’яти років з часу започаткування. Ключові слова: Європейський Союз; Східне партнерство; Європейська політика сусідства; Україна; енергетична політика; безпека; Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля. This article explores the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , , , | Comments Off on T. Perga The Eastern Partnership History and Perspectives in Global Crisis

A. Lykholat Ukraine’s Accession to the European Scientific and Technological Space

З’ясовуються стан і перспективи входження України до європейського науково-технологічного простору. Ключові слова: наукове співтовариство; інтеграція; інформація; фундаментальна наука; рамкові програми. Investigates state and prospects of Ukraine’s accession to the European scientific and technological space, which is the concentration of the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Comments Off on A. Lykholat Ukraine’s Accession to the European Scientific and Technological Space

O. Makhno To the Question about the Features of Soviet Informative Politics in Relation to an Accident on Chornobyl NPP in 1986

У статті проаналізовано специфіку радянської інформаційної політики 1986 р. стосовно аварії на Чорнобильській АЕС. Ключові слова: СРСР; УРСР; Чорнобильська катастрофа; радянська інформаційна політика. This article is devoted to the specific of soviet informative politics in relation to an accident on … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №40 | Tagged , , , | Comments Off on O. Makhno To the Question about the Features of Soviet Informative Politics in Relation to an Accident on Chornobyl NPP in 1986