Category Archives: History Pages №39

History Pages №39

V. Ostaschkina. Recent Literature for Assistance in Learning a Discipline «History of Ukraine: Social and Political Aspects»

39_19_Ostashkina

Posted in Archive, History Pages №39 | Comments Off on V. Ostaschkina. Recent Literature for Assistance in Learning a Discipline «History of Ukraine: Social and Political Aspects»

A. Kizlova Creation of Environment around the Holy Relics in the Caves of Kyiv Pechersk Lavra as a Method of Communication with Believers (Late 18th — First Decades of 20th Ct.)

В статті поставлено за мету через свідчення про комунікацію навколо святинь охарактеризувати їхніх хранителів. Ключові слова: Київ; Києво-Печерська лавра кінця XVIII — перших десятиліть ХХ ст.; мощі; комунікація; богмольці. The article deals with the creation of environment around the holy … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , | Leave a comment

Yu. Khytrovska Rome-Catholic Clergy Participation on the Right-bank Ukraine in the Revolutionary-Democratic and Liberal Organizations in the Second Half of the 19th — Early 20th Сt.

Автор статті досліджує проблему участі правобережного римо-католицького духовенства в організаціях революційно-демократичного та ліберального кшталту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Ключові слова: російське самодержавство; церква; Правобережна Україна; римо-католицьке духовенство; масонська організація. The purpose of this article is … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , | Comments Off on Yu. Khytrovska Rome-Catholic Clergy Participation on the Right-bank Ukraine in the Revolutionary-Democratic and Liberal Organizations in the Second Half of the 19th — Early 20th Сt.

N. Honcharova «Ekaterynoslav Diocesan Gazette» («Екатеринославские епархиальные ведомости») as a Source of Noblemen Charitable Activity

Статтю присвячено дослідженню джерельного потенціалу дореволюційних єпархіальних періодичних видань. Ключові слова: єпархіальна періодика; офіційна частина; Катеринославська губ.; дворяни; пожертви. The article studies the potential source of pre-revolutionary diocesan periodicals. On the basis of the substantial evidence in the array «Ekaterynoslav … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , | Comments Off on N. Honcharova «Ekaterynoslav Diocesan Gazette» («Екатеринославские епархиальные ведомости») as a Source of Noblemen Charitable Activity

N. Palamarchuk Illia Mechnikov as Nobel Prizer from Ukraine

В статті проаналізовано наукові здобутки, висвітлено життєвий шлях лауреата Нобелівської премії І. І. Мечникова. Ключові слова: бактеріологія; імунолог; фізіолог; Нобелівська премія. The materials from encyclopedic guides, scientific and journalistic works and period issues, author highlights the life of the founders … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on N. Palamarchuk Illia Mechnikov as Nobel Prizer from Ukraine

O. Bilyavska Kyiv City Self-Government in the System of Centralized Administrative Management of Russian Empire (19th — Early 20th Ct.)

В статті аналізується діяльність органів самоврядування Києва протягом ХІХ — початку ХХ ст. у період його входження до складу Російської імперії. Ключові слова: губернатор; губернське правління; Магістрат; міська дума; міська управа; інкорпорація. The article deals with the activities of government … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on O. Bilyavska Kyiv City Self-Government in the System of Centralized Administrative Management of Russian Empire (19th — Early 20th Ct.)

A. Makhin’ko Ukrainian Soldiery Subdivisions in «White movement» Armies (1917–1920)

У статті висвітлено історію формування українських військових підрозділів в арміях російського «Білого руху», їх бойовий шлях, особливості уніформи. Ключові слова:≪Білий рух≫; доброволець; Добровольча армія; Карпаторуський полк; полк імені гетьмана Сагайдачного; полк імені Шевченка. In article the accrual of forming of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , , | Comments Off on A. Makhin’ko Ukrainian Soldiery Subdivisions in «White movement» Armies (1917–1920)

S. Mashkevych Early History of Trackless Public Transport in Kyiv

У статті висвітлюється історія виникнення і ранні етапи експлуатації безрейкового міського громадського транспорту — тролейбуса й автобуса — в Києві. Ключові слова: Київ; транспорт; тролейбус; автобус. The article describes the creation and early stages of operation of trackless public transport … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on S. Mashkevych Early History of Trackless Public Transport in Kyiv

L. Ihnatova, Sh. Ramazanov Land as an Object of Market Relations in Ukraine during Stolypin Agrarian Reform

У статті розглядаються основні проблеми формування ціни на землю у період проведення столипінської аграрної реформи. Ключові слова: Селянський поземельний Банк; ринок землі; приватні селянські землі; дворянське землеволодіння. In this article the basic problems of land prices in the post-reform period, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on L. Ihnatova, Sh. Ramazanov Land as an Object of Market Relations in Ukraine during Stolypin Agrarian Reform