Category Archives: History Pages №39

History Pages №39

Т. Bykova Some Moments from History of Crimean Socialistic Soviet Republic (1919)

В статті розглядаються події, пов’язані зі створенням у Криму радянської республіки. Ключові слова: Кримський півострів; Кримська соціалістична радянська республіка; більшовики. The proposed article deals with events, related to the construction in Crimea of soviet republic by bolshevists. The special attention … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , | Comments Off on Т. Bykova Some Moments from History of Crimean Socialistic Soviet Republic (1919)

T. Shevchuk Anti-Religious Policies of the Soviet Government in Ukraine during 1920–1930th

У статті досліджено період становлення радянської релігійної політики, який тривав з 1917 р. до початку 1940-х рр. Ключові слова: антирелігійна політика; радянська влада; релігія; церква; Україна. This article investigates the period of the Soviet religious policy, which lasted from 1917 … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on T. Shevchuk Anti-Religious Policies of the Soviet Government in Ukraine during 1920–1930th

N. Bem «Наш нарід мав свідомість своєї корінності, й він змагався…» («Our People Realized their Origin, and They Fought…»)

У статті розглянуті основні форми спротиву та настрої українського селянства навесні та влітку 1932 р. Ключові слова: селянство; хлібозаготівлі; опір; масові виступи. The article discusses the main strategies of resistance and moods of Ukrai nian peasants in the spring and … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on N. Bem «Наш нарід мав свідомість своєї корінності, й він змагався…» («Our People Realized their Origin, and They Fought…»)

V. Pechyborsh Contradictory Themes in the Swiss Confederation History during the Second World War (Historiographical Analysis of the Works by Independent Commission of Experts — «The Second World War»)

Охарактеризовано причини створення та результати діяльності Незалежної комісії експертів Швейцарії — «Друга світова війна». Ключові слова: незалежна комісія експертів; Друга світова війна; історіографічний аналіз; Швейцарська Конфедерація; проміжна доповідь; підсумковий звіт. The article is concerned with description of the reasons for … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , , | Comments Off on V. Pechyborsh Contradictory Themes in the Swiss Confederation History during the Second World War (Historiographical Analysis of the Works by Independent Commission of Experts — «The Second World War»)

O. Makhno Information Presence of Ukrainian SSR in the World in the Period of Restructuring (1985–1990)

У статті аналізуються зміни державної інформаційної політики за доби Перебудови і Гласності, з’ясовуються особливості інформаційної присутності України в світі. Ключові слова: перебудова; УРСР; інформаційна політика; інформаційна присутність. The article highlights the process of changing the information policy of the Ukrainian … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on O. Makhno Information Presence of Ukrainian SSR in the World in the Period of Restructuring (1985–1990)

V. Derevinsky V. Chornovil Activity Considered on Galician Assembly Formation

В статті розглянуто заходи В. Чорновола з налагодження координації діяльності обласних рад західного регіону України. Ключові слова: В. Чорновіл; Галицька асамблея; сесія; координація; рада. In the article the measures of V. Chornovil are considered on adjusting of coordination of regional … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , | Comments Off on V. Derevinsky V. Chornovil Activity Considered on Galician Assembly Formation

N. Guz’ Ukrainian Commitments to the Council of Europe and Their Fulfillment

У статті визначено основні зобов’язання України перед Радою Європи, досліджено хід їх виконання. Представлені висновки про значення виконання Україною цих зобов’язань. Ключові слова: Україна; Рада Європи; виконання зобов’язань; європейський правовий простір; правові стандарти Ради Європи. This article analyses the basic … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on N. Guz’ Ukrainian Commitments to the Council of Europe and Their Fulfillment

A. Lykholat Scientific and Technological Development of the Regions of Ukraine

Розглянуто і проаналізовано актуальні проблеми науково-технічного розвитку регіонів України. Ключові слова: науково-технічний комплекс; інновації; регіональна інфраструктура; технологічні парки; глобалізація. The current problems of scientific and technological development of the regions of Ukraine and the role of innovation infrastructure to accelerate … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , , | Comments Off on A. Lykholat Scientific and Technological Development of the Regions of Ukraine

V. Ieremenko Monuments and Memorable Sign to the Great Famine Victims in Zaporizhzhia and Features of Their Use in Commemorative Practices of the State

Статтю присвячено опису пам’ятників і пам’ятних знаків жертвам Голодомору, встановлених у місті Запоріжжя. Ключові слова: Голодомор; Запоріжжя; пам’ятники і пам’ятні знаки; комеморативні практики. This article describes the monuments and memorials to Great Famine victims in Zaporozhzhia, founds the features of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №39 | Tagged , , , | Comments Off on V. Ieremenko Monuments and Memorable Sign to the Great Famine Victims in Zaporizhzhia and Features of Their Use in Commemorative Practices of the State

S. Kostylieva North American Scholars about the Tragic and Heroic Times in Ukraine

[Рец.: Примаченко Я. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА / Примаченко Я. : Інститут історії України, — К., 2010. — 182 с.]. 39_18_Kostylieva

Posted in Archive, History Pages №39 | Comments Off on S. Kostylieva North American Scholars about the Tragic and Heroic Times in Ukraine