Category Archives: History Pages №38

History Pages №38

L. Volkotrub Publishing Activity of Kyiv «Prosvita»

В статті докладно аналізується діяльність київської «Просвіти» і її вплив на формування національної свідомості українського народу. Ключові слова: книговидання; «Просвіта»; серійні видання; київські друкарні. The aim of this article is to analyze the activity and influence on Ukrainian national consciousness … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on L. Volkotrub Publishing Activity of Kyiv «Prosvita»

Bykova T. Social and Economic Situation in Crimea before 1917

В статті розглядається діяльність уряду Російської імперії з колонізації Кримського півострова. Ключові слова: Російська імперія; Кримський півострів; національний склад; економічний розвиток. This paper examines the activities of the Government of the Russian Empire on the colonization of the Crimean peninsula, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on Bykova T. Social and Economic Situation in Crimea before 1917

L. Hrynevych Mechanisms of Mass Murder of People: Constructing of «Enemy Character» in a Soviet Political Caricature (Second Half of 1929 — Beginning of 1930)

У статті проаналізовано особливості конструювання «образу ворога» в радянській політичній карикатурі другої половини 1929 — початку 1930 рр. Ключові слова: СРСР; УСРР; радянська пропаганда; політична карикатура; конструювання «образу ворога»; «куркуль»; «церковник»; «петлюрівець». This paper analyzes the features of construction «enemy … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on L. Hrynevych Mechanisms of Mass Murder of People: Constructing of «Enemy Character» in a Soviet Political Caricature (Second Half of 1929 — Beginning of 1930)

V. Yeremenko To the Question about the Unitization of Descriptions of Monuments and Memorable Places to the Victims of Great Famine in Ukraine

В статті проаналізовано стан описів пам’ятників та пам’ятних знаків жертвам Голодомору в Україні, сформульовано пропозиції щодо уніфікації таких описів. Ключові слова: Україна; пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору; пам’ять. This article analyzes the descriptions of monuments and memorials to the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , | Comments Off on V. Yeremenko To the Question about the Unitization of Descriptions of Monuments and Memorable Places to the Victims of Great Famine in Ukraine

N. Bem The new Collectivization Compaign in Agriculture in 1931 and the Political Moods or the Peasantry

В статті досліджується стан українського селянства в 1931 р. під час нової хвилі суцільної колективізації. Ключові слова: українське селянство; політичні настрої; колективізація. This article analyses the condition of Ukrainian farmers in a time of collectivization company of 1931, investigates the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , | Comments Off on N. Bem The new Collectivization Compaign in Agriculture in 1931 and the Political Moods or the Peasantry

Iu. Korohodsky Collectivization and Great Famine of 1932–1933 in «oral history» of the Jewish colonists of Southern Ukraine

Статтю присвячено спогадам про колективізацію та голод 1932–1933 рр. у єврейських землеробських колоніях півдня України. Ключові слова: землеробські колонії; Голодомор; євреї; сільське господарство; геноцид; усна історія. The article is devoted to «oral history» materials about collectivization and hunger of 1932–1933 … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , | Comments Off on Iu. Korohodsky Collectivization and Great Famine of 1932–1933 in «oral history» of the Jewish colonists of Southern Ukraine