Category Archives: History Pages №38

History Pages №38

I. Levchuk Formulation and Activity of Ukrainian, Polish and Jewish Women’s Organizations in the Second Polish Republic

У статті досліджено витоки формування жіночих організацій та їхню діяльність у міжвоєнній Польщі. Ключові слова: Друга Річ Посполита; фемінізм; жіночі організації; статут. The article deals with the description of the feminist organizations and their activity of the War period in … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on I. Levchuk Formulation and Activity of Ukrainian, Polish and Jewish Women’s Organizations in the Second Polish Republic

M. Glavatskyi The System of Legal Institutions of the Occupying Power in the General Field of «Kyiv» (Kyiv and Poltava Region) (1941– 1942): the Creation and Development

У статті розкрито систему правових інституцій органів окупаційної влади на території генеральної області «Київ» у 1941–1942 рр. Ключові слова: органи окупаційної влади; генеральна область «Київ»; Рейхскомісаріат «Україна»; Київська область; Полтавська область; документ; вісник; розпорядження; директива; фольксдойче; рейхсдойче. The system of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on M. Glavatskyi The System of Legal Institutions of the Occupying Power in the General Field of «Kyiv» (Kyiv and Poltava Region) (1941– 1942): the Creation and Development

Iu. Levchenko Features of Realization of Occupation Politics are in AdministrativeTerritorial Units of Ukraine in 1941–1944: Historiography

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми окупаційного режиму в Україні 1941–1944 рр., що вийшли у світ за роки незалежності. Вперше зроблена спроба виокремити наукові праці, в яких простежуються особливості здійснення окупаційної політики в окремих окупаційних адміністративно-територіальних одиницях. Ключові слова: … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , , | Comments Off on Iu. Levchenko Features of Realization of Occupation Politics are in AdministrativeTerritorial Units of Ukraine in 1941–1944: Historiography

N. Кravchenko Reformation of Agroindustrial Complex (AIC) of Ukraine: History Aspect (1991–1996)

Визначено етапи, позитивні і негативні чинники реформування АПК України, особливості реформування форм власності та господарювання у блоках АПК, вплив реформування в АПК на зміну соціальної структури суспільства. Ключові слова: агропромисловий комплекс; аграрна реформа; земельна реформа; аграрна політика; переробна промисловість; сільськогосподарське … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on N. Кravchenko Reformation of Agroindustrial Complex (AIC) of Ukraine: History Aspect (1991–1996)

Ia. Fedorenko Becoming of Rural Enterprise in Agrarian Sector of Ukraine of Period of Independence

У статті досліджується становлення сільського підприємництва після проголошення незалежності України в контексті аграрної реформи. Ключові слова: підприємництво; приватизація; дрібний і середній бізнес; сільськогосподарський кооператив обслуговування. This paper examines the formation of rural entrepreneurship in the context of agrarian reform in … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on Ia. Fedorenko Becoming of Rural Enterprise in Agrarian Sector of Ukraine of Period of Independence

M. Stepanova Scientific Publication «KPI: The First Century. Historical Overview» as a Source about Kyiv Polytechnic Institute

У статті наведено історіографічний аналіз видання «КПІ: перше століття. Історичний огляд». Ключові слова: Київський Політехнічний інститут; історія. The author based on modern scientific publication «KPI: The First Century. Historical Overview» provides historiography analysis of materials on the history of the Kyiv … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , | Comments Off on M. Stepanova Scientific Publication «KPI: The First Century. Historical Overview» as a Source about Kyiv Polytechnic Institute

Sh. Ramazanov, L. Ihnatova The Vexed Questions of Great Patriotic War

У матеріалах автори розглядають походження версії про «превентивну війну» Німеччини та «упереджувальний удар» Радянського Союзу. Ключові слова: превентивна війна; упереджувальний удар; план «Барбароса»; «східний похід». In this materials authors consider a version about the origin of German «preventive war» and … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on Sh. Ramazanov, L. Ihnatova The Vexed Questions of Great Patriotic War

S. Kostylieva Research Institute of Presidency in Ukraine

38_16_Kostylieva

Posted in Archive, History Pages №38 | Comments Off on S. Kostylieva Research Institute of Presidency in Ukraine

Iu. Khytrovska The Participation of Orthodox Clergy of the Right-Bank Ukraine in Activities of Political Parties in the end of the 19th — Early 20th ct

Автор аналізує політичну диференціацію правобережного православного кліру наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Ключові слова: політична партія; православне духовенство; «Союз руського народу»; чорносотенний рух; Російська імперія; самодержавство. The purpose of this article is the deep and honesty analysis the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , | Comments Off on Iu. Khytrovska The Participation of Orthodox Clergy of the Right-Bank Ukraine in Activities of Political Parties in the end of the 19th — Early 20th ct

V. Kamchatny The Role of the Professor I. Osipov in the Development of Women’s Education (Late 19th — Early 20th Ct.)

Статтю присвячено дослідженню ролі професора-хіміка І. П. Осипова в розвитку жіночої освіти наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., в залученні жінок до науково-педагогічної діяльності. Ключові слова: професор Іван Павлович Осипов, хімія, жіноча освіта, Харківський жіночий політехнічний інститут. Article is … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on V. Kamchatny The Role of the Professor I. Osipov in the Development of Women’s Education (Late 19th — Early 20th Ct.)

L. Volkotrub Publishing Activity of Kyiv «Prosvita»

В статті докладно аналізується діяльність київської «Просвіти» і її вплив на формування національної свідомості українського народу. Ключові слова: книговидання; «Просвіта»; серійні видання; київські друкарні. The aim of this article is to analyze the activity and influence on Ukrainian national consciousness … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on L. Volkotrub Publishing Activity of Kyiv «Prosvita»

Bykova T. Social and Economic Situation in Crimea before 1917

В статті розглядається діяльність уряду Російської імперії з колонізації Кримського півострова. Ключові слова: Російська імперія; Кримський півострів; національний склад; економічний розвиток. This paper examines the activities of the Government of the Russian Empire on the colonization of the Crimean peninsula, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , | Comments Off on Bykova T. Social and Economic Situation in Crimea before 1917

L. Hrynevych Mechanisms of Mass Murder of People: Constructing of «Enemy Character» in a Soviet Political Caricature (Second Half of 1929 — Beginning of 1930)

У статті проаналізовано особливості конструювання «образу ворога» в радянській політичній карикатурі другої половини 1929 — початку 1930 рр. Ключові слова: СРСР; УСРР; радянська пропаганда; політична карикатура; конструювання «образу ворога»; «куркуль»; «церковник»; «петлюрівець». This paper analyzes the features of construction «enemy … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on L. Hrynevych Mechanisms of Mass Murder of People: Constructing of «Enemy Character» in a Soviet Political Caricature (Second Half of 1929 — Beginning of 1930)

V. Yeremenko To the Question about the Unitization of Descriptions of Monuments and Memorable Places to the Victims of Great Famine in Ukraine

В статті проаналізовано стан описів пам’ятників та пам’ятних знаків жертвам Голодомору в Україні, сформульовано пропозиції щодо уніфікації таких описів. Ключові слова: Україна; пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору; пам’ять. This article analyzes the descriptions of monuments and memorials to the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , | Comments Off on V. Yeremenko To the Question about the Unitization of Descriptions of Monuments and Memorable Places to the Victims of Great Famine in Ukraine

N. Bem The new Collectivization Compaign in Agriculture in 1931 and the Political Moods or the Peasantry

В статті досліджується стан українського селянства в 1931 р. під час нової хвилі суцільної колективізації. Ключові слова: українське селянство; політичні настрої; колективізація. This article analyses the condition of Ukrainian farmers in a time of collectivization company of 1931, investigates the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , | Comments Off on N. Bem The new Collectivization Compaign in Agriculture in 1931 and the Political Moods or the Peasantry

Iu. Korohodsky Collectivization and Great Famine of 1932–1933 in «oral history» of the Jewish colonists of Southern Ukraine

Статтю присвячено спогадам про колективізацію та голод 1932–1933 рр. у єврейських землеробських колоніях півдня України. Ключові слова: землеробські колонії; Голодомор; євреї; сільське господарство; геноцид; усна історія. The article is devoted to «oral history» materials about collectivization and hunger of 1932–1933 … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №38 | Tagged , , , , , | Comments Off on Iu. Korohodsky Collectivization and Great Famine of 1932–1933 in «oral history» of the Jewish colonists of Southern Ukraine