Category Archives: History Pages №37

History Pages №37

V. Ermolenko Grate Industrial Capital: a New Look at the New Ssocial Phenomena

[Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах / Головко В. — К. : Інститут історії України, 2012. — 416 с.]. 37_19_Ermolenko

Posted in History Pages №37 | Comments Off on V. Ermolenko Grate Industrial Capital: a New Look at the New Ssocial Phenomena

S. Kostylieva Fundamental Work on the Experience and Perspectives of the Territorial Organization Improvement of the Ukrainian Lands

[Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: ево- люція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. / Верменич Я. В. — К. : Інститут історії України НАН України, 2009. — Ч. 1. — 364 с. ; Ч. 2. — 369 с.]. … Continue reading

Posted in History Pages №37 | Comments Off on S. Kostylieva Fundamental Work on the Experience and Perspectives of the Territorial Organization Improvement of the Ukrainian Lands

O. Labur Memoirs of Zhynviddil’s Members as Source to Research Study of the «Women’s Liberation» in Soviet Ukraine in 1920’s

Проаналізовано мемуари представниць жінвідділівських підрозділів більшовицької партії в Україні у 1920-тих рр. Ключові слова: жінвідділи; жіночі мемуари; історичне джерело; ≪розкріпачення≫ жінок; Радянська Україна; 1920–1930-ті рр.; інформаційний потенціал; репрезентативність джерел. The Memoirs of zhynviddil’s (zhynviddil — unit of communist party of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on O. Labur Memoirs of Zhynviddil’s Members as Source to Research Study of the «Women’s Liberation» in Soviet Ukraine in 1920’s

Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих. Ключові слова: історіографія; Олена Теліга; Олег Жданович; література; періодика. This article reviews the scientific literature about the life, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

A. Kurianovich Supreme Council as a Parliamentary Form in Belarus (1938–1996)

У статті представлено огляд етапів розвитку Верховної Ради Білорусі впродовж 1938–1996 рр., проаналізовано її еволюцію від парламенту радянського типу до класичного законодавчого і представницького органу. Ключові слова: парламент; президент; представництво; вибори; партія; фракція. In article the review of stages of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , | Comments Off on A. Kurianovich Supreme Council as a Parliamentary Form in Belarus (1938–1996)

L. Bortnyk The Features of Cooperation Between Border Protection Corps and State Authorities on the Territory of Volhynian Voivodeship (1924–1939)

У статті проаналізовано особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння (КОП) із державними органами на території Волинського воєводства. Ключові слова: Корпус охорони прикордоння; співпраця; охорона державного кордону; органи державної адміністрації; Державна поліція. The features of cooperation between Border Protection Corps (BPC) and … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on L. Bortnyk The Features of Cooperation Between Border Protection Corps and State Authorities on the Territory of Volhynian Voivodeship (1924–1939)

I. Patryliak Ukrainian-Polish Military Conflict during the Second World War. Synthesis View

Статтю присвячено узагальненню подій українсько-польського збройного конфлікту в роки Другої світової війни. Ключові слова: конфлікт; антиколоніальний рух; цивільне населення; жертви. This article deals with the complex investigation of Ukrainian-Polish military conflict in Western Ukraine lands during the Second World War. … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , | Comments Off on I. Patryliak Ukrainian-Polish Military Conflict during the Second World War. Synthesis View

A. Lykholat Intellectual Property: the State and Prospects of its Development in Ukraine

Аналізуються система функціонування інтелектуальної власності, проблеми охорони та законодавчого забезпечення її прав в Україні. Ключові слова: інтелектуальна власність; інноваційна і науково-технічна діяльність; авторське право; патенти; інформація. The functioning of the system of intellectual property protection and legal problems of its … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on A. Lykholat Intellectual Property: the State and Prospects of its Development in Ukraine

Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Kiev Strategic Defensive Operation

У статті розглядаються причини поразки радянських військ в одній з найтрагічніших битв початку Великої Вітчизняної війни — Київської стратегічної оборонної операції. Ключові слова: Київська стратегічна оборонна операція; Південно-Західний фронт; київський котел; група армій ≪Центр≫; Ставка верховного головнокомандування. The article discusses … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Kiev Strategic Defensive Operation

V. Polovynska Varangian Grand Princesses Ingegerd and Gytha and Other «invisible» Scandinavian Women in Rus’

У статті розглянуто долі скандинавських жінок на Русі в епоху вікінгів. На основі археологічних даних та писемних пам’яток, котрі досі лишаються поза увагою більшості дослідників, зроблено спробу заповнити відповідні лакуни у вивченні відносин Давньої Русі з країнами Північної Європи. Ключові … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on V. Polovynska Varangian Grand Princesses Ingegerd and Gytha and Other «invisible» Scandinavian Women in Rus’

D. Rudnik The Boyars of the Principality of Kyiv in 13th — 14th centuries

У статті розглядається соціально-політична роль боярських верств Київщини в період монгольської влади й приєднання краю до Великого князівства Литовського, тобто ХІІІ–ХІV ст. Ключові слова: боярство; Київщина; монгольська влада; відносини з литовцями. This article is an attempt of consideration of the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , | Comments Off on D. Rudnik The Boyars of the Principality of Kyiv in 13th — 14th centuries

T. Vodotyka The Social Cost and Social Accountability: Entrepreneurial Charity in the second half of 19th century

Розвідку присвячено формам і методам підприємницької благодійності в умовах руйнування цінностей традиційного та формування системи пріоритетів індустріального суспільства. Ключові слова: благодійність; соціальна відповідальність; соціальна ціна; підприємництво; місто; модернізація; цінності. The article is devoted to the problem of the institute of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , | Comments Off on T. Vodotyka The Social Cost and Social Accountability: Entrepreneurial Charity in the second half of 19th century

O. Bilyavska Participation of University Young People of Naddniprianschyna in National Liberation Movement (2nd half of 19th ct.)

Аналізується участь університетської молоді Наддніпрянської України в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст. Ключові слова: студенти; університет; Наддніпрянська Україна; друга половина ХІХ ст.; національно-визвольний рух. The main aim of our article is to make a complex analysys of young university … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Bilyavska Participation of University Young People of Naddniprianschyna in National Liberation Movement (2nd half of 19th ct.)

О. Maliuta O. Korchak-Chepurkivskiy as an Outstanding Representative of Medical Science

У науковій статті висвітлюється життєвий, науковий, медичний шлях відомого вченого-епідеміолога, академіка Всеукраїнської академії наук О. Корчака-Чепурківського. Ключові слова: медична термінологія; історія медицини. The scientific article tells about the life, scientific, medical way the O. Korchak-Chepurkivskiy as the famous scientist and … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , | Comments Off on О. Maliuta O. Korchak-Chepurkivskiy as an Outstanding Representative of Medical Science

Yu. Khytrovska Official Political Position of the Rome-Catholic Church on the Right-bank of Ukraine to Russian Autocracy in the 19th — Early 20th ct.

Автор аналізує офіційне ставлення римо-католицького кліру Правобережжя до російського самодержавства у ХІХ — на початку ХХ ст., а також концентрує увагу читачів на його причинах. Ключові слова: римо-католицька церква; царський уряд; Правобережна Україна; папська курія; Ватикан; революційні рухи. The purpose … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , | Comments Off on Yu. Khytrovska Official Political Position of the Rome-Catholic Church on the Right-bank of Ukraine to Russian Autocracy in the 19th — Early 20th ct.

O. Martynyuk Russian Nationalism in the Context of State Duma Elections in Right-bank Ukraine (1906–1912): Literature Overview

У статті зроблено огляд історіографії російського націоналізму в контексті виборів до Державної думи Російської імперії (1906 –1912 рр.) у трьох губерніях Правобережжя — Подільській, Волинській та Київській. Ключові слова: вибори; російські націоналісти; Державна дума; праві партії; передвиборчі стратегії. This article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Martynyuk Russian Nationalism in the Context of State Duma Elections in Right-bank Ukraine (1906–1912): Literature Overview

L. Hrynevych Features of Political Activism in the Ukr. SSR During Crop Failure and Famine of 1928–1929

В статті проаналізовано проблему «антирадянського» та «радянського» громадських «активів» у радянській Україні в умовах недородів і голоду 1928–1929 рр. Ключові слова: політична активність; актив радянський; актив антирадянський; голод 1928–1929 рр. The article analyzes the problem of the «anti-Soviet» and «Soviet» … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , | Comments Off on L. Hrynevych Features of Political Activism in the Ukr. SSR During Crop Failure and Famine of 1928–1929

M. Voronina Gender Рolitics of the Bolsheviks in Kharkiv region (1900’s–1930’s)

Статтю присвячено з’ясуванню причин, через які залишилася незначною фемінізація більшовицької організації до остаточного встановлення радянської влади в Харкові. Ключові слова: ґендер; ліберальний фемінізм; маскулінний. The main aim of this article is to find out the main reasons for a little … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , | Comments Off on M. Voronina Gender Рolitics of the Bolsheviks in Kharkiv region (1900’s–1930’s)

D. Hainetdinov Conflict between Kyiv and Kharkiv centers in Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (the 2nd Half of 1920’s)

Досліджується історія конфлікту всередині Української автокефальної православної церкви між оточенням митрополита Василя Липківського та третім складом Президії Всеукраїнської православної церковної ради. Ключові слова: Українська автокефальна православна церква; Всеукраїнська православна церковна рада; Всеукраїнський собор. The article studies the history of the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , | Comments Off on D. Hainetdinov Conflict between Kyiv and Kharkiv centers in Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (the 2nd Half of 1920’s)