Category Archives: History Pages №37

History Pages №37

V. Ermolenko Grate Industrial Capital: a New Look at the New Ssocial Phenomena

[Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах / Головко В. — К. : Інститут історії України, 2012. — 416 с.]. 37_19_Ermolenko

Posted in History Pages №37 | Comments Off on V. Ermolenko Grate Industrial Capital: a New Look at the New Ssocial Phenomena

S. Kostylieva Fundamental Work on the Experience and Perspectives of the Territorial Organization Improvement of the Ukrainian Lands

[Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: ево- люція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. / Верменич Я. В. — К. : Інститут історії України НАН України, 2009. — Ч. 1. — 364 с. ; Ч. 2. — 369 с.]. … Continue reading

Posted in History Pages №37 | Comments Off on S. Kostylieva Fundamental Work on the Experience and Perspectives of the Territorial Organization Improvement of the Ukrainian Lands

O. Labur Memoirs of Zhynviddil’s Members as Source to Research Study of the «Women’s Liberation» in Soviet Ukraine in 1920’s

Проаналізовано мемуари представниць жінвідділівських підрозділів більшовицької партії в Україні у 1920-тих рр. Ключові слова: жінвідділи; жіночі мемуари; історичне джерело; ≪розкріпачення≫ жінок; Радянська Україна; 1920–1930-ті рр.; інформаційний потенціал; репрезентативність джерел. The Memoirs of zhynviddil’s (zhynviddil — unit of communist party of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on O. Labur Memoirs of Zhynviddil’s Members as Source to Research Study of the «Women’s Liberation» in Soviet Ukraine in 1920’s

Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих. Ключові слова: історіографія; Олена Теліга; Олег Жданович; література; періодика. This article reviews the scientific literature about the life, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on Zh. Kulyk Оlena Teliha: Shows of Life and Activities of the Person in the Works of Researchers

A. Kurianovich Supreme Council as a Parliamentary Form in Belarus (1938–1996)

У статті представлено огляд етапів розвитку Верховної Ради Білорусі впродовж 1938–1996 рр., проаналізовано її еволюцію від парламенту радянського типу до класичного законодавчого і представницького органу. Ключові слова: парламент; президент; представництво; вибори; партія; фракція. In article the review of stages of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , | Comments Off on A. Kurianovich Supreme Council as a Parliamentary Form in Belarus (1938–1996)

L. Bortnyk The Features of Cooperation Between Border Protection Corps and State Authorities on the Territory of Volhynian Voivodeship (1924–1939)

У статті проаналізовано особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння (КОП) із державними органами на території Волинського воєводства. Ключові слова: Корпус охорони прикордоння; співпраця; охорона державного кордону; органи державної адміністрації; Державна поліція. The features of cooperation between Border Protection Corps (BPC) and … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on L. Bortnyk The Features of Cooperation Between Border Protection Corps and State Authorities on the Territory of Volhynian Voivodeship (1924–1939)

I. Patryliak Ukrainian-Polish Military Conflict during the Second World War. Synthesis View

Статтю присвячено узагальненню подій українсько-польського збройного конфлікту в роки Другої світової війни. Ключові слова: конфлікт; антиколоніальний рух; цивільне населення; жертви. This article deals with the complex investigation of Ukrainian-Polish military conflict in Western Ukraine lands during the Second World War. … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , | Comments Off on I. Patryliak Ukrainian-Polish Military Conflict during the Second World War. Synthesis View

A. Lykholat Intellectual Property: the State and Prospects of its Development in Ukraine

Аналізуються система функціонування інтелектуальної власності, проблеми охорони та законодавчого забезпечення її прав в Україні. Ключові слова: інтелектуальна власність; інноваційна і науково-технічна діяльність; авторське право; патенти; інформація. The functioning of the system of intellectual property protection and legal problems of its … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on A. Lykholat Intellectual Property: the State and Prospects of its Development in Ukraine

Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Kiev Strategic Defensive Operation

У статті розглядаються причини поразки радянських військ в одній з найтрагічніших битв початку Великої Вітчизняної війни — Київської стратегічної оборонної операції. Ключові слова: Київська стратегічна оборонна операція; Південно-Західний фронт; київський котел; група армій ≪Центр≫; Ставка верховного головнокомандування. The article discusses … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , | Comments Off on Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Kiev Strategic Defensive Operation

V. Polovynska Varangian Grand Princesses Ingegerd and Gytha and Other «invisible» Scandinavian Women in Rus’

У статті розглянуто долі скандинавських жінок на Русі в епоху вікінгів. На основі археологічних даних та писемних пам’яток, котрі досі лишаються поза увагою більшості дослідників, зроблено спробу заповнити відповідні лакуни у вивченні відносин Давньої Русі з країнами Північної Європи. Ключові … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №37 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on V. Polovynska Varangian Grand Princesses Ingegerd and Gytha and Other «invisible» Scandinavian Women in Rus’