Category Archives: History Pages №36

History Pages №36

A. Lykholat Trends of the Development of Scientific and Technological Sphere in Contemporary Ukraine

Розкрито об’єктивну необхідність і шляхи ринкової трансформації науково-технічного потенціалу після здобуття незалежності. Ключові слова: науковий потенціал, інновації, критерії ефективності, наукові дослідження, інтеграція. The objective necessity and the ways of market transformation of scientific and technological potential, which was inherited in … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on A. Lykholat Trends of the Development of Scientific and Technological Sphere in Contemporary Ukraine

S. Lysenko Nature of the Lithuanian-Russian State System in Modern Textbooks and Manuals on History of Ukraine for Higher School

В статті поставлено за мету визначити, як подається природа литовсько-руської державності у період існування Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського в підручниках та навчальних посібниках для вищої школи України (виданих у період незалежності). Ключові слова: Литовсько-Руська держава, державність, підручник, посібник, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on S. Lysenko Nature of the Lithuanian-Russian State System in Modern Textbooks and Manuals on History of Ukraine for Higher School

S. Boieva Basic Trends in Progress of Fine Art in Contemporary Ukraine

У статті особлива увага приділяється державній підтримці вільного розвитку всіх стилів та жанрів українського образотворчого мистецтва, його широкій популяризації шляхом використання в усіх регіонах України, групових або персональних виставок в умовах незалежної держави. Ключові слова: образотворче мистецтво, Україна, галереї, культурні … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on S. Boieva Basic Trends in Progress of Fine Art in Contemporary Ukraine

A. Makhinko The Formation of Subject-Orinted Instruction in General High Schools of Ukraine: Problems and Prospect

У статті висвітлюється становлення профільної освіти у загальноосвітній школі сучасної України. Ключові слова: незалежна Україна, реформа освіти, загальноосвітня школа, профільна освіта. This article provides an overview of the profession-oriented teaching in the general high school. The author sees this process … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on A. Makhinko The Formation of Subject-Orinted Instruction in General High Schools of Ukraine: Problems and Prospect

O. Makhno Ukraine’s Nuclear Disarmament and Promotion of Its International Positive Image

У статті висвітлюється ядерне роззброєння України, аналізується добровільна відмова від ядерного потенціалу, розглядаються сучасні погляди на необхідність повернути Україні статус ядерної держави. Ключові слова: Україна, ядерне роззброєння, ядерна зброя, денуклеаризація, імідж держави. The article highlights the process of nuclear disarmament … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , | Comments Off on O. Makhno Ukraine’s Nuclear Disarmament and Promotion of Its International Positive Image

V. Tkachuk Fixed and Unfixed Representations of Cyrillic Headings in Printed and Handwritten Liturgical Texts of the Kyivan Metropole in 16th–17 th ct.

Статтю присвячено виявленню факторів, які впливали на фіксацію літургійних текстів у служебниках Київської митрополії XVI–XVII ст. Ключові слова: Київська митрополія (XVI–XVII ст.), літургійні рубрики, Служебник, Літургія. This article examins factors that influenced fixation of liturgical texts in church books («sluzhebnyky») … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on V. Tkachuk Fixed and Unfixed Representations of Cyrillic Headings in Printed and Handwritten Liturgical Texts of the Kyivan Metropole in 16th–17 th ct.

V. Iehorov The Problem of the Ukrainian Language in the Folk Education and The Issue of Progress in Ukrainian and Russian Journalism in the 1860’s — 1880’s.

Розглядається зміст ідейно-публіцистичної боротьби українофілів та великодержавних кіл Російської імперії навколо запровадження української мови в початкову освіту українського народу в 60–80-ті рр. XIX ст. Ключові слова: українська мова, «общерусский культурный язык», просвіта, прогрес, українська публіцистика, російська публіцистика, українофіли. This article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , , | Comments Off on V. Iehorov The Problem of the Ukrainian Language in the Folk Education and The Issue of Progress in Ukrainian and Russian Journalism in the 1860’s — 1880’s.

О. Sazhok Activities of Shepetivka Archangel-Michael Fraternity Library in 1890s

У статті на основі історичних джерел і наукової літератури розглянуто становлення та розвиток бібліотек Архангело-Михайлівського церковного православного братства у містечку Шепетівка Заславського повіту Волинської губернії наприкінці ХІХ ст. Ключові слова: Шепетівка, церковне православне братство, бібліотеки, бібліотечний фонд, читачі, культурно-просвітницька робота. … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , | Comments Off on О. Sazhok Activities of Shepetivka Archangel-Michael Fraternity Library in 1890s

A. Smyshliak Church Music and Choir Liturgical Singing of the Last Quarter of XIX Century in Representations of Their Contemporaries (Based on Letters of Petr Chaikowskiy)

В статті церковно-хорове мистецтво та виконавство останньої чверті ХІХ ст. проаналізовано з погляду його оцінки в епістолярній спадщині П. І. Чайковського. Ключові слова: П. І. Чайковський, церковно-хорове мистецтво, соціальна історія. This article analises liturgical singing of the last quarter of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on A. Smyshliak Church Music and Choir Liturgical Singing of the Last Quarter of XIX Century in Representations of Their Contemporaries (Based on Letters of Petr Chaikowskiy)

O. Malyuta Formation of the Ukrainian Scientific and Technical Terminology in Western-Ukrainian lands of Austro-Hungarian Empire in the XIX — early XX century.

У статті висвітлюється впорядкування української наукової природничо-технічної термінології під час національного відродження на західноукраїнських землях у XIX — на початку XX ст. Ключові слова: українська наукова термінологія, природничо-технічна терміносистема, літературна мова, українське національне відродження. The main purpose of this article … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on O. Malyuta Formation of the Ukrainian Scientific and Technical Terminology in Western-Ukrainian lands of Austro-Hungarian Empire in the XIX — early XX century.