Category Archives: History Pages №35

History Pages №35

S. Lysenko The Dialogue of Cultures and Problem of Ukrainian Eurasianism in Modern Ukrainian Historiography

В статті розглядаються передумови формування сучасної української історіографії проблеми діалогу культур та українського євразійства. Аналізуються погляди на те, що слід розуміти під Заходом і Сходом, під діалогом культур та проблемою українського євразійства. Виділяються основні концепції діалогу й напрямки в оцінках … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on S. Lysenko The Dialogue of Cultures and Problem of Ukrainian Eurasianism in Modern Ukrainian Historiography

R. Kliujkov, S. Kliujkov Ideal Algorythm of Induction

Сучасна математика не може дійти згоди стосовно своїх основ, аксіом, виводів істинних знань та перспектив розвитку. І не зауважує, що ті самі питання ставилися до розгляду ще Платоном і вирішені вони його «Діалогами». Запропонована ієрархія узагальнень дає змогу зрозуміти винайдений … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on R. Kliujkov, S. Kliujkov Ideal Algorythm of Induction

Т. Bykova A New Dook and New Approaches in the Research of Famine Problems

35_22_Bykova

Posted in Archive, History Pages №35 | Comments Off on Т. Bykova A New Dook and New Approaches in the Research of Famine Problems

D. Kozlov Kyiv Metropolitan Vladimir: Personality Forming

У статті аналізується становлення особистості Київського митрополита Володимира (Богоявленського) (1915–1918) — дитинство, навчання в Тамбовській духовній семінарії та Київській духовній академії. Особлива увага звертається на те, як викладачі майбутнього митрополита впливали на формування його пастирських здібностей та ораторського хисту. З’ясовано … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on D. Kozlov Kyiv Metropolitan Vladimir: Personality Forming

O. Poberezhnyk The View оf Kyiv in the Life and the Works of Andrey Muraviev

Статтю присвячено формуванню образу Києва в творчості відомого духовного письменника Російської імперії XIX ст. Андрія Миколайовича Муравйова (1806–1874). Проаналізовано зміну сакрального образу міста у зв’язку з еволюцією світогляду автора. Ключові слова: Муравйов, образ, світогляд, семантика, Російська імперія XIX ст. This … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Poberezhnyk The View оf Kyiv in the Life and the Works of Andrey Muraviev

Y. Khytrovska The Estrangement of the Peasantry from Orthodox Church on the Right-bank Ukraine in the First Half of the 19th ct.

Базуючись на науковій літературі та архівних документах, автор аналізує проблему відчуження українського селянства від офіційної церковно-релігійної інституції в Правобережній Україні у першій половині XIX ст. Ключові слова: селянство, російське самодержавство, Правобережна Україна, православне духовенство, Церква. This article strives to analyze … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on Y. Khytrovska The Estrangement of the Peasantry from Orthodox Church on the Right-bank Ukraine in the First Half of the 19th ct.

S. Khovrych Business Trip of the Ukrainian Scientists as a Constituent of International Scientific Connections is Important in the Second Half of XIX — ХХ Age (on the Example of Educational Establishments of Naddnipryanschyna)

Проаналізовано міжнародні наукові зв’язки деяких навчальних закладів українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. в окремих напрямах. Ключові слова: освіта, вчені, відрядження, Наддніпрянська Україна, губернія, Російська імперія, Коллеж де Франс, механіка, фізика. One of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on S. Khovrych Business Trip of the Ukrainian Scientists as a Constituent of International Scientific Connections is Important in the Second Half of XIX — ХХ Age (on the Example of Educational Establishments of Naddnipryanschyna)

O. Udod, M. Yuriy Modernisation and the Becoming of Ukrainian Nation.

Висвітлюється вплив модернізаційних чинників ХІХ ст. на формування української нації, розглядається проблема «Іншого» як необхідна умова націотворення. Ключові слова: модернізація, етнос, нація, ідентичність, спільнота Тhe article examines the impact of the modernization factors in the 19th century on the formation … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Udod, M. Yuriy Modernisation and the Becoming of Ukrainian Nation.

M. Kruhliak Suicides as the Display of Spiritual Crisis of the Students in Ukrainian Lands of Russian Empire

У статті визначено передумови духовної кризи студентства після поразки російської революції (1905–1907 рр.) та окреслено її прояви. Проаналізовано причини студентських самогубств. Доведено суспільну обумовленість студентського суїциду та показано реакцію громадськості на нього. Ключові слова: «нове студентство», самогубство, духовна криза, «санінство» … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on M. Kruhliak Suicides as the Display of Spiritual Crisis of the Students in Ukrainian Lands of Russian Empire

Y. Tsetsyk Agricultural Relations in The Volyn Province (19th — Early 20th сt.)

У статті проаналізовано розвиток аграрних відносин у Волинській губернії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. З’ясовано причини, що впливали на розвиток сільського господарства краю. Окрему увагу приділено дослідженню факторів, які зумовлювали зміну земельних відносин у регіоні. Ключові слова: Волинь, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , | Comments Off on Y. Tsetsyk Agricultural Relations in The Volyn Province (19th — Early 20th сt.)