Category Archives: History Pages №35

History Pages №35

O. Martynyuk Russian Nationalism at the Beginning of XX Century in Right-bank Ukraine in the Context of Elections to State Duma

У статті порушується тема виборчих процесів на Правобережжі у період між Революцією 1905 р. та початком Першої світової війни у 1914 р. У цей період існували обмежені, але цілком легальні, можливості політичної репрезентації різних національних груп в політичному спектрі від … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Martynyuk Russian Nationalism at the Beginning of XX Century in Right-bank Ukraine in the Context of Elections to State Duma

A. Makhinko History of Cadet Corps in Ukraine

У статті висвітлюється історія функціонування на українських землях кадетських корпусів, розкриваються особливості їх навчально-виховного процесу. Розглянуто становлення кадетських корпусів у сучасній Україні. Ключові слова: кадет, кадетський корпус, військова гімназія, підготовка офіцера. The article analyzes the history of cadet corps in … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on A. Makhinko History of Cadet Corps in Ukraine

M. Gerasymenko Secretary of War Ukrainian People Republic Alexander Zhukovskiy: Scantily Explored Activity Pages

У статті висвітлюються маловідомі факти з життя і діяльності Військового міністра Української Народної Республіки Олександра Жуковського. Ключові слова: Військовий міністр, боротьба, уряд, союзник, посада, оборонний бій, військова частина, наказ, армійська структура, наступ. The article highlights little known facts from life … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on M. Gerasymenko Secretary of War Ukrainian People Republic Alexander Zhukovskiy: Scantily Explored Activity Pages

L. Hrynevych Ukrainian Famine of 1928–1929 in Soviet Propaganda

Аналізуються особливості радянської державної політики в інформаційній сфері під час недороду і українського голоду 1928–1929 рр. Автор доводить, що мобілізація громадськості на допомогу потерпілим від голоду не була домінантною темою радянського пропагандистського дискурсу. За монополії на владу й ідеологію Комуністичної … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on L. Hrynevych Ukrainian Famine of 1928–1929 in Soviet Propaganda

Serge Cipko Time Capsule: Micael Luchkovich and the Famine

Аналізується реакція української громади в Канаді на український голод 1932–1933 рр. Зокрема висвітлюється діяльність члена парламенту, українця за походженням Михайла Лучковича, котрий 5 лютого 1934 р. виступив з промовою у федеральному парламенті, повідомивши про голод в УСРР та про пов’язані … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , | Comments Off on Serge Cipko Time Capsule: Micael Luchkovich and the Famine

N. Gnatyuk Building and Reconstruction of Communal Economy of Kiev — New the Capital of Soviet Ukraine (1934 –1940)

У статті досліджуються мета і особливості методів оперативного утворення зв’язків між різними агентствами і партією, що управляє ними для того, щоб здійснювати складну програму будівництва в Києві нового політичного і адміністративного центру в 1934–1940 рр. Ключові слова: Київ 1934–1940 рр., … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on N. Gnatyuk Building and Reconstruction of Communal Economy of Kiev — New the Capital of Soviet Ukraine (1934 –1940)

S. Ramazanov, L. Ihnatova USSR and Germany: Who Planned to Start a War?

У статті розглядаються новітні російські дослідження, присвячені початку Великої Вітчизняної війни. Автори аналізують основні версії причин, що зумовили напад Німеччини на СРСР, зокрема щодо того, хто ж першим почав готуватися до війни. Одним із факторів, які спричинили агресивну політику Німеччини, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on S. Ramazanov, L. Ihnatova USSR and Germany: Who Planned to Start a War?

A. Medvedovska To the Question about Contemporary Ukrainian Historiography of Holocaust

У статті подано коротку характеристику розвитку студій з історії Голокосту в Україні протягом першого десятиріччя ХХІ ст., виокремлено певні проблемно-тематичні напрямки та сюжети, висвітлення яких домінує в сучасній українській історіографії. Також проведено узагальнювальний огляд основних наукових праць, які з’явились у … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , | Comments Off on A. Medvedovska To the Question about Contemporary Ukrainian Historiography of Holocaust

A. Skuratovsky, V. Yankovoy Valentin Berezhkov. A Man of Amazing Destiny

Простежено долю людини стрімких злетів і трагічних подій — Валентина Михайловича Бережкова, який 1938 р. закінчив Київський політехнічний інститут і з волі обставин був дипломатом, брав участь як перекладач у підготовці й підписанні договору про ненапад між Німеччиною та Радянським … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on A. Skuratovsky, V. Yankovoy Valentin Berezhkov. A Man of Amazing Destiny

V. Golovko The Ukrainian Metallurgy in the 1990s: Development under Conditions of Economic Downturn and Market Transformations

Досліджуються основні напрями антикризової політики в гірничо-металургійному комплексі України на межі 1990–2000-х рр. Особливу увагу приділено так званому «економічному експерименту» 1999–2001 рр. та проблемам його продовження 2002 р. Також розглянуто його наслідки та баланс витрат і надходжень для галузі та … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , , | Comments Off on V. Golovko The Ukrainian Metallurgy in the 1990s: Development under Conditions of Economic Downturn and Market Transformations

S. Lysenko The Dialogue of Cultures and Problem of Ukrainian Eurasianism in Modern Ukrainian Historiography

В статті розглядаються передумови формування сучасної української історіографії проблеми діалогу культур та українського євразійства. Аналізуються погляди на те, що слід розуміти під Заходом і Сходом, під діалогом культур та проблемою українського євразійства. Виділяються основні концепції діалогу й напрямки в оцінках … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on S. Lysenko The Dialogue of Cultures and Problem of Ukrainian Eurasianism in Modern Ukrainian Historiography

R. Kliujkov, S. Kliujkov Ideal Algorythm of Induction

Сучасна математика не може дійти згоди стосовно своїх основ, аксіом, виводів істинних знань та перспектив розвитку. І не зауважує, що ті самі питання ставилися до розгляду ще Платоном і вирішені вони його «Діалогами». Запропонована ієрархія узагальнень дає змогу зрозуміти винайдений … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on R. Kliujkov, S. Kliujkov Ideal Algorythm of Induction

Т. Bykova A New Dook and New Approaches in the Research of Famine Problems

35_22_Bykova

Posted in Archive, History Pages №35 | Comments Off on Т. Bykova A New Dook and New Approaches in the Research of Famine Problems

D. Kozlov Kyiv Metropolitan Vladimir: Personality Forming

У статті аналізується становлення особистості Київського митрополита Володимира (Богоявленського) (1915–1918) — дитинство, навчання в Тамбовській духовній семінарії та Київській духовній академії. Особлива увага звертається на те, як викладачі майбутнього митрополита впливали на формування його пастирських здібностей та ораторського хисту. З’ясовано … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on D. Kozlov Kyiv Metropolitan Vladimir: Personality Forming

O. Poberezhnyk The View оf Kyiv in the Life and the Works of Andrey Muraviev

Статтю присвячено формуванню образу Києва в творчості відомого духовного письменника Російської імперії XIX ст. Андрія Миколайовича Муравйова (1806–1874). Проаналізовано зміну сакрального образу міста у зв’язку з еволюцією світогляду автора. Ключові слова: Муравйов, образ, світогляд, семантика, Російська імперія XIX ст. This … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Poberezhnyk The View оf Kyiv in the Life and the Works of Andrey Muraviev

Y. Khytrovska The Estrangement of the Peasantry from Orthodox Church on the Right-bank Ukraine in the First Half of the 19th ct.

Базуючись на науковій літературі та архівних документах, автор аналізує проблему відчуження українського селянства від офіційної церковно-релігійної інституції в Правобережній Україні у першій половині XIX ст. Ключові слова: селянство, російське самодержавство, Правобережна Україна, православне духовенство, Церква. This article strives to analyze … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on Y. Khytrovska The Estrangement of the Peasantry from Orthodox Church on the Right-bank Ukraine in the First Half of the 19th ct.

S. Khovrych Business Trip of the Ukrainian Scientists as a Constituent of International Scientific Connections is Important in the Second Half of XIX — ХХ Age (on the Example of Educational Establishments of Naddnipryanschyna)

Проаналізовано міжнародні наукові зв’язки деяких навчальних закладів українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. в окремих напрямах. Ключові слова: освіта, вчені, відрядження, Наддніпрянська Україна, губернія, Російська імперія, Коллеж де Франс, механіка, фізика. One of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on S. Khovrych Business Trip of the Ukrainian Scientists as a Constituent of International Scientific Connections is Important in the Second Half of XIX — ХХ Age (on the Example of Educational Establishments of Naddnipryanschyna)

O. Udod, M. Yuriy Modernisation and the Becoming of Ukrainian Nation.

Висвітлюється вплив модернізаційних чинників ХІХ ст. на формування української нації, розглядається проблема «Іншого» як необхідна умова націотворення. Ключові слова: модернізація, етнос, нація, ідентичність, спільнота Тhe article examines the impact of the modernization factors in the 19th century on the formation … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Udod, M. Yuriy Modernisation and the Becoming of Ukrainian Nation.

M. Kruhliak Suicides as the Display of Spiritual Crisis of the Students in Ukrainian Lands of Russian Empire

У статті визначено передумови духовної кризи студентства після поразки російської революції (1905–1907 рр.) та окреслено її прояви. Проаналізовано причини студентських самогубств. Доведено суспільну обумовленість студентського суїциду та показано реакцію громадськості на нього. Ключові слова: «нове студентство», самогубство, духовна криза, «санінство» … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on M. Kruhliak Suicides as the Display of Spiritual Crisis of the Students in Ukrainian Lands of Russian Empire

Y. Tsetsyk Agricultural Relations in The Volyn Province (19th — Early 20th сt.)

У статті проаналізовано розвиток аграрних відносин у Волинській губернії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. З’ясовано причини, що впливали на розвиток сільського господарства краю. Окрему увагу приділено дослідженню факторів, які зумовлювали зміну земельних відносин у регіоні. Ключові слова: Волинь, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , | Comments Off on Y. Tsetsyk Agricultural Relations in The Volyn Province (19th — Early 20th сt.)

O. Malyuta The Ukrainian Market in the Economic Systems of the Russian and Austro-Hungarian Empires of the Second Half of 19th — Early 20th ct. (on the Example of Sugar and Oil Industry)

У статті розглядаються особливості становлення у другій половині XIX — на початку XX ст. українського ринку в умовах економічних систем Російської та Австро-Угорської імперій, проникнення у пореформений період під впливом Заходу ринкових тенденцій в економіку. Автор особливу увагу звертає на … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , , , , | Comments Off on O. Malyuta The Ukrainian Market in the Economic Systems of the Russian and Austro-Hungarian Empires of the Second Half of 19th — Early 20th ct. (on the Example of Sugar and Oil Industry)

O. Pylypenko Ukraine and Persia: the Participation of Ukrainian Lands in Foreign Economics Relationships Between Russian Empire and Orient Countries in Early 20th сt

У статті розглядається малодосліджений аспект української історії — торговельні відносини між українськими землями Російської імперії та Пер-сією на початку ХХ ст. Зокрема, досліджується стан експорту українського цукру. Ключові  слова: Україна, Персія, Російська імперія початку ХХ ст., цукор, торгівля. In scientific … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on O. Pylypenko Ukraine and Persia: the Participation of Ukrainian Lands in Foreign Economics Relationships Between Russian Empire and Orient Countries in Early 20th сt