Daily Archives: October 20, 2015

O. Martynyuk Russian Nationalism at the Beginning of XX Century in Right-bank Ukraine in the Context of Elections to State Duma

У статті порушується тема виборчих процесів на Правобережжі у період між Революцією 1905 р. та початком Першої світової війни у 1914 р. У цей період існували обмежені, але цілком легальні, можливості політичної репрезентації різних національних груп в політичному спектрі від … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on O. Martynyuk Russian Nationalism at the Beginning of XX Century in Right-bank Ukraine in the Context of Elections to State Duma

A. Makhinko History of Cadet Corps in Ukraine

У статті висвітлюється історія функціонування на українських землях кадетських корпусів, розкриваються особливості їх навчально-виховного процесу. Розглянуто становлення кадетських корпусів у сучасній Україні. Ключові слова: кадет, кадетський корпус, військова гімназія, підготовка офіцера. The article analyzes the history of cadet corps in … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on A. Makhinko History of Cadet Corps in Ukraine

M. Gerasymenko Secretary of War Ukrainian People Republic Alexander Zhukovskiy: Scantily Explored Activity Pages

У статті висвітлюються маловідомі факти з життя і діяльності Військового міністра Української Народної Республіки Олександра Жуковського. Ключові слова: Військовий міністр, боротьба, уряд, союзник, посада, оборонний бій, військова частина, наказ, армійська структура, наступ. The article highlights little known facts from life … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on M. Gerasymenko Secretary of War Ukrainian People Republic Alexander Zhukovskiy: Scantily Explored Activity Pages

L. Hrynevych Ukrainian Famine of 1928–1929 in Soviet Propaganda

Аналізуються особливості радянської державної політики в інформаційній сфері під час недороду і українського голоду 1928–1929 рр. Автор доводить, що мобілізація громадськості на допомогу потерпілим від голоду не була домінантною темою радянського пропагандистського дискурсу. За монополії на владу й ідеологію Комуністичної … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on L. Hrynevych Ukrainian Famine of 1928–1929 in Soviet Propaganda

Serge Cipko Time Capsule: Micael Luchkovich and the Famine

Аналізується реакція української громади в Канаді на український голод 1932–1933 рр. Зокрема висвітлюється діяльність члена парламенту, українця за походженням Михайла Лучковича, котрий 5 лютого 1934 р. виступив з промовою у федеральному парламенті, повідомивши про голод в УСРР та про пов’язані … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , | Comments Off on Serge Cipko Time Capsule: Micael Luchkovich and the Famine

N. Gnatyuk Building and Reconstruction of Communal Economy of Kiev — New the Capital of Soviet Ukraine (1934 –1940)

У статті досліджуються мета і особливості методів оперативного утворення зв’язків між різними агентствами і партією, що управляє ними для того, щоб здійснювати складну програму будівництва в Києві нового політичного і адміністративного центру в 1934–1940 рр. Ключові слова: Київ 1934–1940 рр., … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , | Comments Off on N. Gnatyuk Building and Reconstruction of Communal Economy of Kiev — New the Capital of Soviet Ukraine (1934 –1940)

S. Ramazanov, L. Ihnatova USSR and Germany: Who Planned to Start a War?

У статті розглядаються новітні російські дослідження, присвячені початку Великої Вітчизняної війни. Автори аналізують основні версії причин, що зумовили напад Німеччини на СРСР, зокрема щодо того, хто ж першим почав готуватися до війни. Одним із факторів, які спричинили агресивну політику Німеччини, … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on S. Ramazanov, L. Ihnatova USSR and Germany: Who Planned to Start a War?

A. Medvedovska To the Question about Contemporary Ukrainian Historiography of Holocaust

У статті подано коротку характеристику розвитку студій з історії Голокосту в Україні протягом першого десятиріччя ХХІ ст., виокремлено певні проблемно-тематичні напрямки та сюжети, висвітлення яких домінує в сучасній українській історіографії. Також проведено узагальнювальний огляд основних наукових праць, які з’явились у … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , | Comments Off on A. Medvedovska To the Question about Contemporary Ukrainian Historiography of Holocaust

A. Skuratovsky, V. Yankovoy Valentin Berezhkov. A Man of Amazing Destiny

Простежено долю людини стрімких злетів і трагічних подій — Валентина Михайловича Бережкова, який 1938 р. закінчив Київський політехнічний інститут і з волі обставин був дипломатом, брав участь як перекладач у підготовці й підписанні договору про ненапад між Німеччиною та Радянським … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , | Comments Off on A. Skuratovsky, V. Yankovoy Valentin Berezhkov. A Man of Amazing Destiny

V. Golovko The Ukrainian Metallurgy in the 1990s: Development under Conditions of Economic Downturn and Market Transformations

Досліджуються основні напрями антикризової політики в гірничо-металургійному комплексі України на межі 1990–2000-х рр. Особливу увагу приділено так званому «економічному експерименту» 1999–2001 рр. та проблемам його продовження 2002 р. Також розглянуто його наслідки та баланс витрат і надходжень для галузі та … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №35 | Tagged , , , , , | Comments Off on V. Golovko The Ukrainian Metallurgy in the 1990s: Development under Conditions of Economic Downturn and Market Transformations