Daily Archives: October 19, 2015

A. Pohorielov New Book on the Current Theme of the Second World War

[Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспіль- но-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр. / Гриневич В. — Київ — Дніпропетровськ : Ліра, 2012. — 508 с.]. 36_24_Pogorel

Posted in History Pages №36 | Comments Off on A. Pohorielov New Book on the Current Theme of the Second World War

S. Kostylieva About the Ukrainian Philanthropists Time of the Great Famine of 1932–1933

[Людяність у нелюдяний час / Упор. В. С. Тіліщак, В. М. Яременко. — Львів : Часопис, 2013. — 236 с.]. 36_23_Kostylieva

Posted in History Pages №36 | Comments Off on S. Kostylieva About the Ukrainian Philanthropists Time of the Great Famine of 1932–1933

I. Shchupak The Book Is About the Unknown Famine of 1928–1929

[Гриневич Людмила. Голод 1928–1929 рр. у Радянській Україні: моно гра- фія. — К. : Інститут історії України НАН України, 2013. — 435 с.]. 36_22_Shupak

Posted in History Pages №36 | Comments Off on I. Shchupak The Book Is About the Unknown Famine of 1928–1929

V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium

В статті проаналізовано стан книговидання незалежної України. По- казано хронологічні етапи розвитку книговидавничої справи в її тематич- ному, мовному і регіональному аспектах. Зроблено спробу узагальнити роз- виток книговидання України, з’ясувати його основні проблеми та шляхи їх подолання. Ключові слова: книга, … Continue reading

Posted in History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on V. Shpak Ukrainian Book Printing on the Turn of the Millennium

K. Sosnina Children’s Excursions in the Ussr in the End of 1920’s — Early 1930’s. (on the Matherials from Kyiv Suburbs)

В статті окреслено основні риси організації дитячих екскурсій в контексті розвитку туристичної справи у СРСР напринкінці 1920-х — початку 1930-х рр. Ключові слова: екскурсійна справа, позашкільна освіта. The paper outlines the main features of children’s excursions in the context of … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , | Comments Off on K. Sosnina Children’s Excursions in the Ussr in the End of 1920’s — Early 1930’s. (on the Matherials from Kyiv Suburbs)

L. Hrynevych Ukrainian Famine 1928–1929 as a Consequence of the Faminogenic Policy of the Soviet Government

У статті аналізуються причини і наслідки українського голоду 1928–1929 рр. Автор обгрунтовує висновок про те, що хоча цей голод і відбувався на тлі недородів, головною його причиною стала голодотворна політика радянської влади. Ключові слова: український голод 1928–1929 рр., радянська голодотворна … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , | Comments Off on L. Hrynevych Ukrainian Famine 1928–1929 as a Consequence of the Faminogenic Policy of the Soviet Government

Iu. Korohodskyi Famine in the Jewish Agricultural Colonies in Ukraine (1932–1933): Historiography of Problem

Статтю присвячено аналізу вивчення Голодомору 1932–1933 рр. у єврейських землеробських колоніях півдня України. Ключові слова: землеробські колонії, Голодомор, євреї, сільське господарство, геноцид. The article is devoted to the analysis of study of events of Holodomor (1932–1933) in the Jewish agricultural … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , | Comments Off on Iu. Korohodskyi Famine in the Jewish Agricultural Colonies in Ukraine (1932–1933): Historiography of Problem

Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Reasons for the Defeat of the Red Army in the Early Period of World War II

У статті розглядаються причини поразки Червоної Армії в перші дні Великої Вітчизняної війни. Аналізуються дії Наркомату оборони та Генерального штабу, а також самого Й. Сталіна напередодні та на початку Другої Світової війни щодо підготовки СРСР до війни. Ключові слова: Червона … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , | Comments Off on Sh. Ramazanov, L. Ihnatova Reasons for the Defeat of the Red Army in the Early Period of World War II

O. Kostiuchok Activities of Sofia Reserve During Nazi Occupation (1941–1943)

Статтю присвячено проблематиці діяльності Софійського заповідника в роки нацистської окупації. Ключові слова: Софійський заповідник, нацистська окупація (1941–1943 рр.), пам’ятка. The article is focused on a range of problems regarding activities of Sofia reserve during Nazi occupation, in particular to issues … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , | Comments Off on O. Kostiuchok Activities of Sofia Reserve During Nazi Occupation (1941–1943)

A. Kurianovich The Example of Electoral Campaign to the XII Supreme Council in Belorus in 1990

В статье анализируются изменения в избирательном законодательстве, затрагивается проблема парламентского представительства от общественных организаций и другие вопросы при подготовке и проведении выборов в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва. Ключевые слова: выборы, парламент, избиратель, программа, агитация, кандидат, депутат. On the … Continue reading

Posted in Archive, History Pages №36 | Tagged , , , , , , | Comments Off on A. Kurianovich The Example of Electoral Campaign to the XII Supreme Council in Belorus in 1990