Архів позначки: економіка

В. А. Кахновіч ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.47.2019.158271 Микола Рожков створив концепцію особливого історичного розвитку Новгородської, Західної та Московської Русі. Він простежив наступність у розвитку Київської Русі й Русі Західної та Новгородської, те, що розви- ток Московської Русі пішов власним шляхом під впливом Орди. М. Рожков … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №47 | Позначки: , , , , , , , , , | Comments Off on В. А. Кахновіч ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Висвітлюється процес реформування в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. та пов’язані з ним зміни в українському суспільстві. Розглядається система, за якою царський уряд намагався обмежити участь українських суспільних верств у процесі розвитку капіталістичних відносин. In clause the process of … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №28 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Т. Б. Бикова ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМУ (від середини ХVIII ст. до 1917 р.)

Розглядаються особливості входження кримських земель до складу Російської імперії, аналізуються демографічні, соціально-економічні та політичні процеси на приєднаній території. At the article considered particular features of incorporation of the Crimea lands to the Russian imperia, analyzed demographic, socialeconomic and political processes … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №29 | Позначки: , , , , | Comments Off on Т. Б. Бикова ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМУ (від середини ХVIII ст. до 1917 р.)

В. С. Сторчило МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КНР В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ

Аналізуються проблеми, з якими в умовах світовоїекономічної кризи зіткнулася Китайська Народна Республіка, висвітлюються успіхи країни у подоланні труднощів. Порівнюється сучасний стан економіки КНР та інших держав світу, передусім США та країн ЄС. Окреслюються можливі перспективи розвитку КНР. Problems, with which … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів номерів, Сторінки Історії №31 | Позначки: , , , | Comments Off on В. С. Сторчило МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КНР В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ