Архів категорії: Uncategorized

Сторінки Історії №51 Основна інформація

Зміст та перелік авторів

Опубліковано в категорії: Uncategorized | Comments Off on Сторінки Історії №51 Основна інформація

Основна інформація та зміст 49-го номеру

Опубліковано в категорії: Uncategorized | Comments Off on Основна інформація та зміст 49-го номеру

Л. І. Ломако ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117187 Донецький національний університет імені В. Стуса (м. Вінниця) Досліджено дореволюційну історіографію щодо історії створення та роз- гортання діяльності педагогічних курсів на українських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. Показано інформаційний потенціал нормативно-законодав- чих документів Міністерства народної освіти … Продовження

Опубліковано в категорії: Uncategorized, Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. І. Ломако ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

С. О. Костилєва НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» ЯК СКЛАДОВА НОВОГО НАПРЯМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ — УНІВЕРСИТЕТОЛОГІЇ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті обґрунтовано необхідність упровадження в навчальний про- цес дисципліни «Історія Київської політехніки» як складової нового напря- му педагогічної науки — університетології. Пропонується структура про- грами курсу, заснована на проблемно-хронологічному … Продовження

Опубліковано в категорії: Uncategorized, Сторінки Історії №43 | Comments Off on С. О. Костилєва НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» ЯК СКЛАДОВА НОВОГО НАПРЯМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ — УНІВЕРСИТЕТОЛОГІЇ