Архів категорії: Сторінки історії №53

Оксана Ворон, Олена Ворон ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦІЇ КУЛЬТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА МАЙНА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248571 Рівненський державний гуманітарний університет У статті досліджується проблема повернення Римо-католицькій цер- кві культових будівель і майна в Україні, незаконно відчужених за наказами радянської влади. Визначено шляхи та механізми реституції. Окреслено ос- новні результати та проблеми, пов’язані з її … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Оксана Ворон, Олена Ворон ПРОБЛЕМА РЕСТИТУЦІЇ КУЛЬТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА МАЙНА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

І. В. Дворкін, С. С. Телуха, А. В. Харченко ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ДО ТА ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248570 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Події в Україні, пов’язані з Євромайданом та Революцією Гідності, по- мітно вплинули на гуманітарну сферу, призвели до дискусій навколо проблеми національної пам’яті, актуалізували обговорення явищ, особистостей, по- нять української історії. У статті … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on І. В. Дворкін, С. С. Телуха, А. В. Харченко ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ДО ТА ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ

О. Л. Ковальков ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН З БОКУ СРСР У 1989–1991 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248568 Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка Після виведення своїх військ з Афганістану СРСР підтримував режим НДПА в афганській кризі. На противагу усталеній у радянській та росій- ській історіографії думці ми вважаємо, що Радянський Союз надалі ли- шався … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. Л. Ковальков ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН З БОКУ СРСР У 1989–1991 РР.

Н. Д. Городня СПІВПРАЦЯ США І В’ЄТНАМУ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ У 2001–2017 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248567 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Висвітлюються тенденції, динаміка й напрями співпраці між США та В’єтнамом у системі безпеки в 2001–2017 рр.; з’ясовуються чинники, які впливали на її розвиток, порівнюється рівень відносин між країнами за ад- міністрацій Дж. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Н. Д. Городня СПІВПРАЦЯ США І В’ЄТНАМУ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ У 2001–2017 РР.

О. В. Дудник, А. В. Шауренко ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР У ЗМІНАХ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 1991–2001 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248565 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини У статті проаналізовано особливості розвитку охорони здоров’я в Укра- їні у 1991–2001 рр. Показано, що економічна криза початку 1990-х рр. нега- тивно вплинула на систему охорони здоров’я. В другій половині 1990-х … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. В. Дудник, А. В. Шауренко ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР У ЗМІНАХ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 1991–2001 РР.

В. В. Гулай, В. Є. Максимець Новітнє державотворення Словацької Республіки: історичні уроки режиму В. Мечяра (1993–1998 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248563 Національний університет «Львівська політехніка» Аналізуються історичні передумови, інституційно-процедурні особли- вості та наслідки становлення політичної системи Словацької Республіки в 1993–1998 рр. Основна увага зосереджена на причинах виникнення, вну- трішньому характері та історичній поразці гібридного політичного ре- жиму премʼєр-міністра Словаччини … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on В. В. Гулай, В. Є. Максимець Новітнє державотворення Словацької Республіки: історичні уроки режиму В. Мечяра (1993–1998 рр.)

В. Курбан, Н. Джафаров, А. Асланлі Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургута Озала

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248561 Університет Еге Азербайджанський державний економічний університет (UNEC) Академія Державного митного комітету Азербайджанської Республіки Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургу- та Озала є останнім етапом взаємодії між двома країнами (1923–1991 рр.). У її розвитку в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on В. Курбан, Н. Джафаров, А. Асланлі Відносини між Туреччиною і СРСР в епоху правління президента Тургута Озала

О. А. Чумаченко РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ 1950–1980-Х РР. НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО АВІАЦІЙНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. О. Г. ІВЧЕНКА

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248560 Національний університет «Запорізька політехніка» У статті розглянуто розвиток середньої спеціальної освіти України в галузі авіаційного двигунобудування на прикладі Запорізького авіаційно- го коледжу імені академіка Івченка 1950–1980 рр. На основі нововведених архівних матеріалів досліджено головні напрями діяльності навчально- го … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. А. Чумаченко РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ 1950–1980-Х РР. НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО АВІАЦІЙНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. О. Г. ІВЧЕНКА

Н. Ф. Вароді ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ТЕМИ РЕВОЛЮЦІЇ 1956 Р. В УГОРЩИНІ У ЗАКАРПАТСЬКИХ ГАЗЕТАХ ТОГО ЧАСУ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248559 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ В статті розглядається проблематика подій революції 1956 р. в Угор- щині крізь призму преси того часу. Простежується, що радянська влада висвітлювала угорські події як контрреволюційні, спрямовані проти влади та народу. Встановлено, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Н. Ф. Вароді ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ТЕМИ РЕВОЛЮЦІЇ 1956 Р. В УГОРЩИНІ У ЗАКАРПАТСЬКИХ ГАЗЕТАХ ТОГО ЧАСУ

Д. В. Нефьодов ЗАХІДНА ІСТОРІОГРАФІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ РЕФОРМИ У СРСР 1965 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248556 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського В статті досліджуються найважливіші тенденції у вивченні госпо- дарської реформи в СРСР 1965 р. серед західних науковців. Автор визначив досягнення, головні ідеї та особливості західного історіописання проблеми. Західні науковці присвятили цій … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Д. В. Нефьодов ЗАХІДНА ІСТОРІОГРАФІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ РЕФОРМИ У СРСР 1965 Р.

О. М. Ігнатуша, Т. С. Грузова ЦЕРКВА В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248481 У статті охарактеризовано здобутки сучасної української історичної науки у визначенні місця й ролі церкви в умовах Голодомору 1932–1933 рр., становища та діяльності церковних організацій, релігійних спільнот, духо- венства, вірян. Показано коло авторів, тематику та географію досліджень. Розкрито основні … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. М. Ігнатуша, Т. С. Грузова ЦЕРКВА В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

І. Райківський, Л. Кобута ДОЛЯ ЛІДЕРІВ УСДП ПІСЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ГАЛИЧИНИ ДО СКЛАДУ СРСР ВОСЕНИ 1939 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248479 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Проаналізовано долю провідних діячів Української соціал-демократичної партії після початку Другої Світової війни та встановлення в Галичині ко- муністичного режиму. Соціал-демократам не допоміг саморозпуск партії з метою не дати юридичних підстав для … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on І. Райківський, Л. Кобута ДОЛЯ ЛІДЕРІВ УСДП ПІСЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ГАЛИЧИНИ ДО СКЛАДУ СРСР ВОСЕНИ 1939 Р.

Р. Й. Голик, І. В. Орлевич ШКОЛА ЛЬВІВСЬКОГО СТАВРОПІГІЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248478 Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України; Львівський музей історії релігії Проаналізовано діяльність школи русофільського товариства «Львів- ський ставропігійський інститут» у міжвоєнний період. Показано, що ос- новним … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Р. Й. Голик, І. В. Орлевич ШКОЛА ЛЬВІВСЬКОГО СТАВРОПІГІЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Т. В. Вронська, С. П. Лясковська ІНСТИТУТ ПРАКТИКАНТІВ У КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (1920–1940-ВІ РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248471 Воєнно-дипломатична академія ім. Є. Березняка (Київ, Україна) Національна академія Служби безпеки України У статті досліджуються особливості функціонування інституту прак- тикантів у загальній системі підготовки кадрів для радянських органів дер- жавної безпеки у 1920-ті — 1940-ві рр. Розкриваються причини … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Т. В. Вронська, С. П. Лясковська ІНСТИТУТ ПРАКТИКАНТІВ У КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (1920–1940-ВІ РР.)

О. М. Кравчук, Н. П. Кузьмінець ВСТАНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У ВІННИЦІ 19 ЛИСТОПАДА 1918 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248471 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського У статті проаналізовано обставини встановлення влади Директорії Української Народної Республіки у Вінниці в контексті розгортання проти- гетьманського повстання 1918 р. Показано передумови, перебіг і наслідки повстання у Вінниці, що стала першим … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. М. Кравчук, Н. П. Кузьмінець ВСТАНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У ВІННИЦІ 19 ЛИСТОПАДА 1918 Р.

М. В. Мандрик-Мельничук, Г. Г. Коцур, П. К. Крокош ХІРУРГ-ВІРТУОЗ МИКОЛА СКЛІФОСОВСЬКИЙ: СТОРІНКИ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З УКРАЇНОЮ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248468 Буковинський державний медичний університет Київський національний університет імені Тараса Шевченка Папський Університет Іоанна Павла II у Кракові статті проаналізовано життя та діяльність одного з найвидатніших учених-медиків, справжнього хірурга-віртуоза, мецената, громадського діяча Миколи Скліфосовського. Особливу увагу приділено комплексному дослі- … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on М. В. Мандрик-Мельничук, Г. Г. Коцур, П. К. Крокош ХІРУРГ-ВІРТУОЗ МИКОЛА СКЛІФОСОВСЬКИЙ: СТОРІНКИ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З УКРАЇНОЮ

Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас БАБИН ЯР. ГОЛОКОСТ — ТАБУЙОВАНІ ТЕМИ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248462 Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського Київський університет імені Бориса Грінченка В статті йдеться про етапи формування історичної пам’яті щодо проблеми Голокосту та трагедії Бабиного Яру в СРСР і Україні. Автори зосереджують увагу на боротьбі … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас БАБИН ЯР. ГОЛОКОСТ — ТАБУЙОВАНІ ТЕМИ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

І. І. Жовта ПОСТАТЬ КЕРІВНИЦІ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ВИХОВАНОК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248460 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглядається постать керівниці в повсякденному жит- ті вихованок Київського інституту шляхетних дівчат у ХІХ — на по- чатку ХХ ст. Детально проаналізовано права і обов’язки керівниць, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on І. І. Жовта ПОСТАТЬ КЕРІВНИЦІ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ВИХОВАНОК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Г. М. Надтока, І. С. Тарнавський, І. В. Горпинченко «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» ТА РИМСЬКО- КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1864–1914 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248455 Київський університет імені Бориса Грінченка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київський університет імені Бориса Грінченка Ґрунтуючись на масиві змістовних джерел вітчизняних архівів, Росій- ського державного історичного архіву (Санкт-Петербург), а також на ма- теріалах … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Г. М. Надтока, І. С. Тарнавський, І. В. Горпинченко «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» ТА РИМСЬКО- КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1864–1914 РР.)

Є. В. Перегуда, О. Є. Пилипенко, А. О. Лихолат НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ПЕРЕДРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД ХІХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248446 Київський національний університет будівництва і архітектури Національний університет харчових технологій Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті досліджено зародження і становлення української науки в Ки- ївському та Харківському університетах. Всебічно розглянуто науково-до- слідну … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on Є. В. Перегуда, О. Є. Пилипенко, А. О. Лихолат НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ПЕРЕДРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД ХІХ СТ.

О. В. Малюта ЕКОНОМІЧНА ТА ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ І ШВЕЙЦАРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XX СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248444 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця У статті вивчено еміграцію швейцарців наприкінці XVIII ст. — в пер- шій чверті XX ст. в українські землі й те, як вони налагоджували там со- ціальне підприємництво, співпрацю у розвитку економіки, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки історії №53 | Comments Off on О. В. Малюта ЕКОНОМІЧНА ТА ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ І ШВЕЙЦАРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XX СТ.

О. А. Бороденко, Р. А. Сітарчук ШЛЮБОРОЗЛУЧНІ УМОВИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII — ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

DOI: 10.20535/2307-5244.53.2021.248440 Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Мета дослідження — проаналізувати особливості законодавчого регу- лювання шлюборозлучних умов та їхнього дотримання серед українського православного населення другої половини XVIII — першої половини ХІХ ст. Дослідження здійснено на матеріалах процесуально-юридичних, … Продовження

Опубліковано в категорії: Uncategorized, Сторінки історії №53 | Comments Off on О. А. Бороденко, Р. А. Сітарчук ШЛЮБОРОЗЛУЧНІ УМОВИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII — ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)