Архів категорії: Сторінки Історії №50

О. П. Машевський, О. О. Сухобокова СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018»

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210159 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. П. Машевський, О. О. Сухобокова СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНОЇ ІНДІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. ФІЛЬ «ІНДУСЬКІ ВЕСТЕРНІЗОВАНІ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ (1858–1921). — К., 2018»

Н. В. Семергей УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210158 Українська медична стоматологічна академія У статті запропоновано та обґрунтовано науковий інструментарій історіографічного дослідження українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. Представлено концепцію дослідження, зміст якої становлять ключові наукові положення щодо розуміння історіографії порушеної теми. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Н. В. Семергей УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В. В. Куриляк РЕАКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТИСТІВ НА ЄВРОМАЙДАН

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210156 Національний університет «Острозька академія» Основна мета статті полягає у визначенні ставлення Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні до Революції Гідності в 2013–2014 рр. Проаналізовано основні положення соціального вчення адвентистів з метою встановлення схожості та відмінності соціальних адвентистських принципів … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on В. В. Куриляк РЕАКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АДВЕНТИСТІВ НА ЄВРОМАЙДАН

В. А. Кахновіч, Г. І. Гончарук Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210155 Білоруський державний університет, м. Мінськ Одеський національний політехнічний університет У статті порушується питання Голодомору 1930-х рр. на території Білорусі в розгляді сучасної білоруської історичної науки й публіцистиці. Зроблено висновки щодо місця цієї проблематики в історіографії Білорусі загалом. Але … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on В. А. Кахновіч, Г. І. Гончарук Голодомор 1930-х рр. у сучасній білоруської історіографії в контексті модернізації суспільства

В. В. Солошенко АУКЦІОННА ТОРГІВЛЯ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА З ОБТЯЖЛИВИМ МИНУЛИМ 1945–2020 РР.: НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210154 Державна установа «Інститут всесвітньої історіїНаціональної академії наук України» У статті концептуалізовано значення малодосліджених аспектів аукціонної торгівлі творами мистецтва з обтяжливим минулим, обґрунтовано роль у ній аукціонних будинків, колекціонерів і арт-дилерів. Висвітлено проблему повернення цінних художніх творів спадкоємцям або … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on В. В. Солошенко АУКЦІОННА ТОРГІВЛЯ ТВОРАМИ МИСТЕЦТВА З ОБТЯЖЛИВИМ МИНУЛИМ 1945–2020 РР.: НЕДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ

Т. Перга, Ю. Перга Національно-патріотична освіта Пласту в 1950-х — 1970-х рр.: на прикладі Австралії

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210153 ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті досліджено засади та головні напрями національно-патріотичного виховання Пласт в Австралії. З’ясовано головні чинники його розроблення і впровадження, до яких віднесено загрозу асиміляції і денаціоналізації … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Т. Перга, Ю. Перга Національно-патріотична освіта Пласту в 1950-х — 1970-х рр.: на прикладі Австралії

Л. І. Єпик, Е. В. Семешин БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210146 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Автори статті проаналізували причини й хід політичних кампаній другої половини 1940-х рр. як реакцію на початок холодної війни і військове протистояння ОУН радянській владі в Західній Україні, виявили їх особливості … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on Л. І. Єпик, Е. В. Семешин БОРОТЬБА З БУРЖУАЗНИМ НАЦІОНАЛІЗМОМ І КОСМОПОЛІТИЗМОМ У ВНЗ УРСР В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945–1953 рр.)

А. Ю. Тронь-Радомська Діяльність українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940‒1944 рр.)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210145 Київський національний університет імені Тараса Шевченка На основі архівних матеріалів висвітлено принципи функціонування українських освітніх товариств (УОТ), які стали альтернативними культурно-просвітницькими об’єднаннями в Генеральній губернії з ініціативи Українського центрального комітету (УЦК) після ліквідації товариств «Просвіта», «Рідна хата», «Рідна … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on А. Ю. Тронь-Радомська Діяльність українських освітніх товариств у Генеральній губернії (1940‒1944 рр.)

О. О. Салата, І. С. Тарнавський ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210144 Київський університет імені Бориса Грінченка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У дослідженні висвітлено різне бачення діяльності театральних колективів на території окупованої України в еміграційній періодиці, зокрема часописі «Українська дійсність» та архівних документах та … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. О. Салата, І. С. Тарнавський ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність»)

Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДИРЕКТИВА № 21 — ПЛАН «БАРБАРОССА»: СПРОБА ІСТОРИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210143 Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського Київський університет імені Бориса Грінченка У статті розглядаються питання військово-стратегічного планування нацистської Німеччини і підготовки її до агресивних дій в Європі. Автори з’ясовують особливу роль плану «Барбаросса» в глобальних … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, Ф. Л. Левітас ДИРЕКТИВА № 21 — ПЛАН «БАРБАРОССА»: СПРОБА ІСТОРИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

Л.А. Вовчук, І.В. Габро, О.П. Тригуб «ГОЛОВНИЙ СОВЄТОЛОГ» ТРЕТЬОГО РЕЙХУ: АНДОР ГЕНКЕ — КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ В УСРР

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210142 Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв) Протягом багатьох років одним з важливих напрямів дипломатичної діяльності представників консульських установ Німеччини в СРСР, зокрема в Україні, було висвітлення основних подій на місцях їх перебування. Взірцем такої діяльності є Андор … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л.А. Вовчук, І.В. Габро, О.П. Тригуб «ГОЛОВНИЙ СОВЄТОЛОГ» ТРЕТЬОГО РЕЙХУ: АНДОР ГЕНКЕ — КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ В УСРР

О. І. Бонь МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210128 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті на основі біографічних документів Бернарда Кратка і Жозефіни Діндо показано наслідки соціокультурних трансформацій у середовищі митців Радянської України у 1920–1930 рр. Розглянуто життєвий шлях подружжя скульпторів, які народились у Варшаві, формувались як … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , | Comments Off on О. І. Бонь МИТЦІ ЖОЗЕФІНА ДІНДО ТА БЕРНАРД КРАТКО В ЖОРНАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210127 Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглянуто проблему класових чисток серед студентської молоді Київського політехнічного інституту наприкінці 1920-х рр. На базі архівних документів показано перевірки соціального походження студентів, щодо яких надсилалися запити від … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Л. Р. Ігнатова, Г. М. Костроміна, А. А. Мельниченко КЛАСОВІ ЧИСТКИ СТУДЕНТСТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР.

Л. В. Рудницька ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОГО ДОМУ «VITRUM» У РОКИТНОМУ В 1920–1930 Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210125 Київський університет ім. Б. Грінченка У статті висвітлюється історія Рокитнівського скляного заводу 1920–1930‑х рр., який належав «Торгово-промисловому дому «Vitrum» та був одним із найуспішніших підприємств скляної промисловості ІІ Речі Посполитої. Протягом міжвоєнного періоду Рокитнівський скляний завод був реконструйований, відбудований … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. В. Рудницька ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОРГОВО ПРОМИСЛОВОГО ДОМУ «VITRUM» У РОКИТНОМУ В 1920–1930 Х РР.

Н. В. Залєток, О. І. Гуржій, Н. М. Буглай ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ І СУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210124 Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (м. Київ) Інститут історії України НАН України (м. Київ) Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв) Нерідко у фаховій літературі та довідкових виданнях можна зустріти тезу, що В. Черчилль був запеклим противником жіночої емансипації. Однак … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Н. В. Залєток, О. І. Гуржій, Н. М. Буглай ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ І СУФРАЖИСТСЬКИЙ РУХ

Р. Р. Куцик ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕРІОДИКИ У КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210123 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті на основі статистичного аналізу висвітлено особливості розвитку найпопулярніших газет суспільно-політичного та релігійного спрямування, які виходили в Києві під час Першої світової війни, зокрема: «Киевская мысль», «Последние новости», «Южная копейка», «Вечерняя газета», … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on Р. Р. Куцик ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕРІОДИКИ У КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

С. В. Гаврилюк, О. А. Мельничук, Я. П. Цецик ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ЧОРНОСОТЕНЦІВ У ГАЛИЧИНІ У 1914–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧОРНОСОТЕННОЇ ПРЕСИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210122 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Національний університет водного господарства та природокористування Досліджено основні напрями діяльності волинських чорносотенців у Галичині на початковому етапі Першої світової війни, охарактеризовано комплекс заходів, який проводився … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: | Comments Off on С. В. Гаврилюк, О. А. Мельничук, Я. П. Цецик ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ ЧОРНОСОТЕНЦІВ У ГАЛИЧИНІ У 1914–1915 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧОРНОСОТЕННОЇ ПРЕСИ)

Г. М. Казакевич, Ю. Л. Мосенкіс

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210121 Київський національний університет імені Тараса Шевченка На основі архівних джерел автори доводять, що протягом досліджуваного періоду Київ був одним із провідних центрів фотографічної освіти Східної Європи. Величезну роль у цьому відіграли науково-освітні заклади міста, зокрема Київська політехніка. Підходи … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Г. М. Казакевич, Ю. Л. Мосенкіс

Т. В. Кузнець, О. В. Скус КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УМАНСЬКОГО ЗЕМСТВА У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН»

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210120 У статті систематизовані та досліджуються публікації газети «Киевлянин», найпоширенішої на всій території Південно-Західного краю Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., про культурно-просвітницьку діяльність повітового земства одного з найбільших повітів Київської губ. — Уманського. Систематизовано … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , , , , , , , | Comments Off on Т. В. Кузнець, О. В. Скус КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УМАНСЬКОГО ЗЕМСТВА У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН»

О. Л. Іванюк, Є. А. Ковальов, І. О. Мохнатюк АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210119 Київський університет імені Бориса Грінченка У статті висвітлюються обставини становлення й розвитку військової археології як галузі історичного знання у ХІХ на початку ХХ ст. на території України, яка входила до складу Російської імперії. Встановлено що об’єктом військово-археологічних досліджень … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Comments Off on О. Л. Іванюк, Є. А. Ковальов, І. О. Мохнатюк АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

О. С. Мусіяченко ПУТІВНИКИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПРО МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЄВА

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210118 Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка Статтю присвячено соціокультурному аналізу особливостей висвітлення інформації про музичне середовище Києва на сторінках путівників кінця ХІХ — початку ХХ ст. На основі повідомлень про музичне життя показано, яке місце займало … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , | Comments Off on О. С. Мусіяченко ПУТІВНИКИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПРО МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЄВА

П. П. Ткачук, А. І. Харук, М. А. Верхотурова Виробництво артилерії у Львові в XV–XVIII ст. та участь у ньому майстрів-українців

DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210117 Національна академія сухопутних військім. гетьмана Петра Сагайдачного Важливим чинником, що впливав на розвиток металообробних ремесел та зброярства у Львові, були багаті поклади болотної руди від Дністра по долині р. Зубри до Львова. Задовго до початку лиття артилерії у … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №50 | Позначки: , , , , , | Comments Off on П. П. Ткачук, А. І. Харук, М. А. Верхотурова Виробництво артилерії у Львові в XV–XVIII ст. та участь у ньому майстрів-українців