Архів категорії: Сторінки Історії №48

Ю. В. Хитровська ОСОБЛИВОСТІ «ПРОЛЕТАРИЗАЦІЇ» СТУДЕНТСТВА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСРР У 1920–1930-Х РР. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176388 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Спираючись на архівні документи й матеріали, а також спеціальну на- укову літературу, автор статті аналізує особливості застосування класо- вого підходу до студентства у вищій технічній школі в УСРР … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ОСОБЛИВОСТІ «ПРОЛЕТАРИЗАЦІЇ» СТУДЕНТСТВА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСРР У 1920–1930-Х РР. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

В. А. Савченко, О. П. Тригуб СЕКРЕТНІ СПІВРОБІТНИКИ ДПУ З ОДЕСЬКОГО «КЛУБУ ІНОЗЕМНИХ МОРЯКІВ»

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176386 Одеський державний університет внутрішніх справ Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв) Статтю присвячено викриттю таємної діяльності італійських політемігрантів, що гуртувалися в Одесі навколо місцевого осередку «Міжна- родної організації допомоги борцям революції» та «Клубу іноземних моря- ків». На … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on В. А. Савченко, О. П. Тригуб СЕКРЕТНІ СПІВРОБІТНИКИ ДПУ З ОДЕСЬКОГО «КЛУБУ ІНОЗЕМНИХ МОРЯКІВ»

Ю. М. Перга Еволюція суспільно-політичних рухів українського населення Холмщини та Підляшшя в першій половині 1930-х рр. та їх вплив на мобілізаційний потенціал держави

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176385 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» У статті розглянуто еволюцію суспільно-політичних рухів українців Холмщини та Підляшшя в першій половині 1930-х рр. та їх вплив на мобілізаційний потенціал держави. Автор розкриває зовнішні та внутрішні чинники, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on Ю. М. Перга Еволюція суспільно-політичних рухів українського населення Холмщини та Підляшшя в першій половині 1930-х рр. та їх вплив на мобілізаційний потенціал держави

В. В. Сокирська, О. П. Чучалін УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1920-Х РР. ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ СРСР

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176384 Уманський державний педагогічний університет У статті проаналізовано форми й методи більшовицької централізаторської політики в управлінні промисловістю, досліджено систему підпорядкування базових галузей української промисловості. Доведено, що через систему загальносоюзних наркоматів і союзних трестів відбулася адміністративно-територіальна інкорпорація та політично-економічна уніфікація … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. В. Сокирська, О. П. Чучалін УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1920-Х РР. ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ СРСР

Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОД

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176383 Рівненський державний гуманітарний університет Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука міжвоєнний період Тарас Шевченко утвердився як символ бороть- би українців Західної Волині за свої права. На основі архівних джерел та міжвоєнної періодики у статті проаналізовано символічну роль … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОД

І. Ніколаєв, С. Шкіль ВЛАДНА ПРОТИДІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОБ’ЄДНАНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УСРР У КОНТЕКСТІ БІЛЬШОВИЦЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 1920-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176382 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Національний університет біоресурсів і природокористування України публікації на основі широкої історіографічної та джерельної бази проаналізовано ключові чинники встановлення більшовицької монополії у площині діяльності національних суспільно-громадських товариств. Віддзеркалено механізми державної протидії становленню … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , | Comments Off on І. Ніколаєв, С. Шкіль ВЛАДНА ПРОТИДІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОБ’ЄДНАНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УСРР У КОНТЕКСТІ БІЛЬШОВИЦЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 1920-Х РР.

Н. Д. Городня РОСІЙСЬКЕ ПИТАННЯ НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У СІЧНІ — ЛЮТОМУ 1919 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.17638 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Одним з найважливіших у роботі Паризької мирної конференції було російське питання, яке включало передусім вироблення політики великих держав стосовно більшовицького уряду Росії. На противагу концепції, яку сформували радянські історики, за нашою гіпотезою, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Н. Д. Городня РОСІЙСЬКЕ ПИТАННЯ НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У СІЧНІ — ЛЮТОМУ 1919 Р.

Ф. Л. Левітас, О. О. Салата, Ю. А. Ладний УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В ІСТОРИКО-ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176380 Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В статті йдеться про українсько-російські відносини від початку ХХ ст. до завершення Української національної революції. Автори розглянули етапи у формуванні етнополітики в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , | Comments Off on Ф. Л. Левітас, О. О. Салата, Ю. А. Ладний УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В ІСТОРИКО-ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

Я. П. Цецик, А. Є. Залужна, О. А. Буравський СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ВОЛИНІ У 1915–1916 РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176377 Національний університет водного господарства та природокористування Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка Проаналізовано соціально-економічну ситуацію на Волині, яка склалася в результаті наступу австро-угорських і німецьких військ під час Першої світової війни, охарактеризовано основні напрями та механізм евакуації яку … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on Я. П. Цецик, А. Є. Залужна, О. А. Буравський СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ВОЛИНІ У 1915–1916 РР.

Ю. В. Долженко МОГИЛЬНИК ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ (ЗА ДАНИМИ ЕТНІЧНОЇ КРАНІОСКОПІЇ)

DOI: 10.20535/2307-5244.48.2019.176376 Інститут археології Національної академії наук України В статті за даними етнічної краніоскопії вивчається антропологічний склад населення черняхівської культури з території України на прикладі могильника римського часу в Тернопільському районі Тернопільської обл. Чернелів-Руський. Ключові слова: черняхівська культура, могильник Чернелів-Руський, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №48 | Позначки: , , , | Comments Off on Ю. В. Долженко МОГИЛЬНИК ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ (ЗА ДАНИМИ ЕТНІЧНОЇ КРАНІОСКОПІЇ)