Архів категорії: Сторінки Історії №46

C. О. Костилєва ОБРАЗИ ЄВРОПИ У НАРАТИВАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136904 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті проаналізовано репрезентації образу Європи в сучасних укра- їнських підручниках для вишів. Серед іншого у фокусі дослідження перебу- вають способи визначення і представлення історичних коренів європейської ідентичності України та спільної європейської … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , | Comments Off on C. О. Костилєва ОБРАЗИ ЄВРОПИ У НАРАТИВАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Б. П. Ковальський ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ (1991–2017 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136749 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Стаття присвячена 25-й річниці встановлення дипломатичних взаємин між Україною та США. У ній автор прослідковує основні етапи станов- лення та розвитку цих відносин впродовж чверті століття. Зроблено ви- сновок, що було створено … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , | Comments Off on Б. П. Ковальський ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ (1991–2017 РР.)

І. К. Лебедєв СТВОРЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ В КПІ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136748 Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського Статтю присвячено висвітленню історії створення факультету прикладної математики КПІ, постання якого поліпшило інженерну підготовку фахівців з математичних дисциплін і комп’ютерної техніки. Ключові слова: прикладна математика, вища технічна освіта, Київський політехнічний інститут. 46_15_Lebedev

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , | Comments Off on І. К. Лебедєв СТВОРЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ В КПІ

А. О. Лихолат КАДРОВО-НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 1980-Х РР.

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136745 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті досліджується кадрова політика в системі Академії наук України у 1980-х рр. та кадрово-науковий потенціал на прикладі інститутів фізико-математичного й природничого спрямування. Ключові слова: Академія наук України, аспірантура, вчена рада, докторантура, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. О. Лихолат КАДРОВО-НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 1980-Х РР.

В. Ю. Бузань ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Л. ДЖОНСОНА ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1963–1969 РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136743 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті аналізується політика США щодо арабсько-ізраїльського кон- флікту в часи президентства Л. Лжонсона. Особлива увага приділяється дослідженню американсько-радянських відносин під час арабсько-ізраїльської війни 1967 р. Проаналізовано погляди ключових представників адміністра- ції … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , | Comments Off on В. Ю. Бузань ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Л. ДЖОНСОНА ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1963–1969 РР.)

Ш. Ш. Рамазанов КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136741 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті розглядається одна з найважливіших військових операцій — Київська, яка поклала початок звільненню України від німецьких військ під час Другої світової війни. Автор робить висновок про те, що за військово- політичним … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ

І. О. Пістоленко ЖІНКИ В АРМІЇ Й НА ВІЙНІ: ВОЄННІ ШЛЯХИ І ДОЛЯ ЛЬОТЧИЦІ НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ МЕКЛІН (КРАВЦОВОЇ)

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136740 Полтавський музей авіації і космонавтики У статті в контексті теми участі жінок у війні розглядається бойо- ва діяльність однієї з «нічних відьом» — льотчиці 46-го гвардійського ніч- ного бомбардувального авіаційного полку Н. Ф. Меклін (Кравцової), уроджен- ки м. … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on І. О. Пістоленко ЖІНКИ В АРМІЇ Й НА ВІЙНІ: ВОЄННІ ШЛЯХИ І ДОЛЯ ЛЬОТЧИЦІ НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ МЕКЛІН (КРАВЦОВОЇ)

Л. П. Лановюк РАДЯНСЬКИЙ МІФ ПРО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ІНСТРУМЕНТИ МАНІПУЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136739 Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті розглядається роль українського села та селянства в історії та його місце в економічних та політичних процесах радянського періоду. Стверджується, що радянська епоха мала вплив на історичну свідомість населення пострадянського простору, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. П. Лановюк РАДЯНСЬКИЙ МІФ ПРО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ІНСТРУМЕНТИ МАНІПУЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

О. Г. Гула ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕРІЇ О’КОННОР-ВІЛІНСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136736 Науково-дослідний інститут українознавства У статті, на основі архівних матеріалів і спогадів, розглядається літе- ратурна робота української письменниці, перекладачки, політичної діячки — В. О’Коннор-Вілінської. Крізь призму висловлювань героїв її творів висвітлено ставлення автора до представників тогочасної української еміграції в … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on О. Г. Гула ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕРІЇ О’КОННОР-ВІЛІНСЬКОЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТ.

В. В. Татарчук АВІАКОНСТРУКТОР ДМИТРО ПАВЛОВИЧ ГРИГОРОВИЧ (1883–1938): УТОЧНЕНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІЇ ТА ПЕРШИХ КРОКІВ В АВІАЦІЇ (ДО 135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136735 Державний політехнічний музей Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» В статті на основі архівних документів і періодики висвітлено початковий період біографії авіаконструктора Дмитра Павловича Григоровича (1883–1938 рр.): його навчання в Київському політехнічному інституті, діяльнiсть … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , , , | Comments Off on В. В. Татарчук АВІАКОНСТРУКТОР ДМИТРО ПАВЛОВИЧ ГРИГОРОВИЧ (1883–1938): УТОЧНЕНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІЇ ТА ПЕРШИХ КРОКІВ В АВІАЦІЇ (ДО 135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

О. М. Луговий, О. В. Файда СТЕФАН ЛОБАЧЕВСЬКИЙ: СВЯЩЕНИК, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136732 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Львівський національний університет імені Івана Франка У статті висвітлюється життєвий шлях священика Стефана Лоба- чевського (1873 — після 1931 рр.). З’ясовуються основні етапи здобуття ос- віти, церковне служіння й педагогічна діяльність … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , , | Comments Off on О. М. Луговий, О. В. Файда СТЕФАН ЛОБАЧЕВСЬКИЙ: СВЯЩЕНИК, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ

С. В. Трубчанінов НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136728 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) У статті аналізується наукова та викладацька діяльність в галузі іс- торичної географії учня В. Б. Антоновича Василя Юхимовича Данилевича (1872–1936 рр.). Висвітлюється його праця в Харківському і Київському уні- верситетах, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , | Comments Off on С. В. Трубчанінов НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Л. В. Гриневич «ПРОВЕСТИ НАЙШИРШЕ В СВІДОМІСТЬ МАС, ЩО ЗДІЯНІ ЗЛОЧИНИ НЕ ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ КАРИ»: про створення і діяльність Особливої слідчої комісії для розслідування протиєврейських погромних дій при Раді народних міністрів УНР

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136727 Національна академія наук України Інститут історії України Статтю присвячено висвітленню історії діяльності Особливої слідчої комісії з розслідування антиєврейських погромів, створеної при Раді народних міністрів Української Народної Республіки. Обґрунтовано висновок про те, що хоча завдань, які визначила Комісія, з певних … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич «ПРОВЕСТИ НАЙШИРШЕ В СВІДОМІСТЬ МАС, ЩО ЗДІЯНІ ЗЛОЧИНИ НЕ ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ КАРИ»: про створення і діяльність Особливої слідчої комісії для розслідування протиєврейських погромних дій при Раді народних міністрів УНР

Ю. В. Хитровська ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. В ЦАРСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136725 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Спираючись на архівні документи й матеріали та спеціальну наукову лі- тературу, автор статті аналізує передумови і процес підготовки польсько- го національно-визвольного повстання 1863–1864 рр. проти Росії в Царстві Польському, акцентуючи увагу на … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. В ЦАРСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

А. Л. Сапронов ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ)

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136723 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка У даній статті було проаналізовано випадки арешту у Стародуб- ському полку в 1763–1764 рр. осіб, котрі не мали документів. Дослід- ження «безпашпорства» доводить мобільність ранньомодерного со- ціуму та ефективність дій … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , | Comments Off on А. Л. Сапронов ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ)

С. Ю. Боєва ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136721 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського В статті докладно висвітлено генезис, характерні риси і тенденції роз- витку феодалізму в Західній Європі, політико-економічну сутність феодаль- ного способу виробництва, типи феодального госпо дарства різних країн і народів, економічні перева ги … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on С. Ю. Боєва ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Л. М. Волкотруб ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ

DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136719 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті висвітлено видавничу та освітню роботу громадсько-культурного діяча, реформатора Петра Могили на початку ХVII ст., зокрема в часи його праці в Києві, у друкарні при Києво-Печерській лаврі, де в той час виходили книжкові … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №46 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. М. Волкотруб ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ