Архів категорії: Сторінки Історії №45

Т. Ю. Перга, Т. В. Шевчук КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НА МАЛЬТІ

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117737 ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті досліджуються головні фактори, що вплинули на формування культурної політики Мальти. Зроблено висновок, що її особливістю, з одного боку, є віддзеркалення колоніального минулого країни, а … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Т. Ю. Перга, Т. В. Шевчук КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НА МАЛЬТІ

Б. Клід Чому важливо вивчати історії Голодомору — геноциду українського народу

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117736 Канадський інститут українських студій Альбертського університету В статті висвітлюються основні етапи дослідження в українській діаспорі Голодомору 1932–1933 рр. та його впливу на формування української ідентичності. Визначені основні напрями подальшого дослідження важливої для України наукової проблеми. Ключові слова: Голодомор … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , | Comments Off on Б. Клід Чому важливо вивчати історії Голодомору — геноциду українського народу

Л. В. Шпаковськи Культурно-гуманітарна співпраця між Україною та Польщею як інструмент у налагодженні міждержавного діалогу

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117735 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У дослідженні робиться ретроспективний аналіз проблеми налагодження міждержавного діалогу між Україною та Польщею на прикладі культурно-гуманітарної співпраці з поч. 1990-х рр. і дотепер. Доводиться, що найбільш динамічно розвивається співпраця України і Польщі … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. В. Шпаковськи Культурно-гуманітарна співпраця між Україною та Польщею як інструмент у налагодженні міждержавного діалогу

С. О. Костилєва ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ТА ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ НА СТОРІНКАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117734 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті аналізується змістове наповнення сучасних підручників з історії України у контексті віддзеркалення основних принципів полікультурності й поліетнічності. Наголошується, що ці принципи є наріжними в формуванні європейської ідентичності, а отже, мають важливе … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , | Comments Off on С. О. Костилєва ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ТА ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ НА СТОРІНКАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

А. І. Махінько СЕРЕДНЯ ШКОЛА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117732 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті висвітлюється історія реформування середньої освіти, вдосконалення форм і методів навчально-виховного процесу. Ключові слова: незалежна Україна, середня освіта, школа, реформа освіти. 45_10_Makhinko

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , | Comments Off on А. І. Махінько СЕРЕДНЯ ШКОЛА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Д. М. Кравець УКРАЇНОЗНАВЧА ТЕМАТИКА У ПРОГРАМАХ «РАДІО СВОБОДА» (1950–1970-ТІ РР.) (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО)

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117731 Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника У статті на основі особового архівного фонду М. Демковича-Добрянського простежено становлення та розвиток української редакції «Радіо Свобода» (Мюнхен) у 1950–1970-х рр.; відстежується життєвий і творчий шлях фондоутворювача, який очолював українське … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Д. М. Кравець УКРАЇНОЗНАВЧА ТЕМАТИКА У ПРОГРАМАХ «РАДІО СВОБОДА» (1950–1970-ТІ РР.) (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО)

Ш. Ш. Рамазанов, І. К. Лебедєв ПРО ПЕРШИЙ ЕТАП ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 13–27 ЧЕРВНЯ 1944 Р.

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117730 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті розглядається перший етап Львівсько-Сандомирської наступальної операції — однієї з найважливіших військових операцій, завершення якої дало радянським військам змогу вийти на західний кордон України. Автори аналізують наступальні дії військ 1-го Українського … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , | Comments Off on Ш. Ш. Рамазанов, І. К. Лебедєв ПРО ПЕРШИЙ ЕТАП ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 13–27 ЧЕРВНЯ 1944 Р.

І. С. Тарнавський «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ» В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 РР.)

DOI 10.20535/2307-5244.45.2017.117196 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті розкрито сутність т. зв. «маріупольського відродження», яке відбувалося за умов нацистської окупації, його особливості та прояви. З’ясовано причини того, чому в російськомовному місті пожвавилося українське національно-культурне життя. Визначено, яку роль … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , , , , , , | Comments Off on І. С. Тарнавський «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ» В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 РР.)

Р. Ю. Кабанець ВІД ПОЕТА ДО ПОЛІТИКА: ПАВЛО ТИЧИНА

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117195 Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини (м. Київ) У статті висвітлюються основні напрями політичної діяльності відомого українського письменника, державного та громадсько-політичного діяча, автора праць з історії й теорії літератури, культури Павла Григоровича Тичини, їх зв’язок та віддзеркалення в творчому … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , | Comments Off on Р. Ю. Кабанець ВІД ПОЕТА ДО ПОЛІТИКА: ПАВЛО ТИЧИНА

Ю. М. Перга Польська політика Ревіндикації на території Холмщини та Південного Підляшшя 1937–1938 рр.

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117192 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського У статті описано основні причини, які призвели до зміни політики Другої Речі Посполитої щодо української національної меншини в Холмщині та Південному Підляшші в другій половині 1930-х рр. Автор розкриває підго-товку польського уряду … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. М. Перга Польська політика Ревіндикації на території Холмщини та Південного Підляшшя 1937–1938 рр.

Л. В. Гриневич МІЖ СЦІЛЛОЮ І ХАРІБДОЮ: ЄВРЕЇ-БІЖЕНЦІ У ЧАСИ РЕВОЛЮЦІЙ ТА ВОЄН В УКРАЇНІ (1917 — ПОЧ. 1920-Х РР.)

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117191 Інститут історії України Національної академії наук України У статті на основі архівних документів висвітлено динаміку кількості біженців-євреїв на українських землях у часи революцій і воєн 1917— почат- ку 1920-х рр. Проаналізовано фактори появи біженства, умови життя та стратегії … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , , | Comments Off on Л. В. Гриневич МІЖ СЦІЛЛОЮ І ХАРІБДОЮ: ЄВРЕЇ-БІЖЕНЦІ У ЧАСИ РЕВОЛЮЦІЙ ТА ВОЄН В УКРАЇНІ (1917 — ПОЧ. 1920-Х РР.)

І. О. Мікульонок, І. А. Андреєв ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117739 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Статтю присвячено історії створення фунікулера в столиці України, який був одним з найперших на теренах Російської імперії початку XX ст. Показано передумови виникнення цього транспорту в Києві. Докладно розглянуто проект київського фунікулера, … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , , | Comments Off on І. О. Мікульонок, І. А. Андреєв ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА

Ю. В. Хитровська ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ ПРЕСИ)

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117189 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Спираючись на матеріали православної періодики кінця ХІХ — початку ХХ ст. та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує громад- ське ставлення до РПЦ та православних церковно- і священнослужителів Правобережної України наприкінці ХІХ … Продовження

Опубліковано в категорії: Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Ю. В. Хитровська ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРАВОСЛАВНОЇ ПРЕСИ)

Л. І. Ломако ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

DOI: 10.20535/2307-5244.45.2017.117187 Донецький національний університет імені В. Стуса (м. Вінниця) Досліджено дореволюційну історіографію щодо історії створення та роз- гортання діяльності педагогічних курсів на українських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. Показано інформаційний потенціал нормативно-законодав- чих документів Міністерства народної освіти … Продовження

Опубліковано в категорії: Uncategorized, Сторінки Історії №45 | Позначки: , , , , | Comments Off on Л. І. Ломако ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.